Siirry sisältöön

27/9

Haku 8.6. - 27.9.2023

Rahoitushaku: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit 2023

Haun kohderyhmänä ovat sivuvirtojen ja eri materiaalien uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen pilotointi- ja demonstraatiolaitoksia tai teollisia ensimmäisiä kaupallisia investointeja tekevät yritykset. Edelläkävijäyritysten tulee toimia Suomessa.

Lisätietoja

 

Tuomas Lehtinen (bio- ja kiertotalous), 9.6.- 7.7. ja 7.8. lähtien

Ilmari Absetz (bio- ja kiertotalous), 21.8. lähtien

Maarit Kokko (akkuteollisuus), 12.6.- 21.6. ja 24.7. lähtien

Kati Oikarinen (rahoitusneuvonta, kiertotalouden investointiavustus), 9.6.-21.6. ja 24.7. lähtien

Leena Lehtinen (rahoitusneuvonta, pilot- ja demo, investointiavustus), 9.6.-22.6. ja 31.7. lähtien

Miro Aaltonen (rahoitusneuvonta, pilot- ja demo, investointiavustus), 9.6.-22.6. ja 10.7.-14.7. ja 7.8. lähtien


Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Rahoitus kohdistetaan

  • pilot- ja demonstraatiolaitoksiin
  • ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin
  • uuden teknologian käyttöönottoon olemassa olevissa prosesseissa
  • kierrätystä ja uudelleenkäyttöä edistäviin digitaalisiin ratkaisuihin (ei verkkokauppaan ja jakelukanavan investointiin).

Hankkeen rahoitettavuuden arviointi

Business Finlandin rahoitus on aina harkinnanvaraista. Rahoituspäätös tehdään haussa määriteltyjen kriteerien ja normaalien Business Finlandin rahoituskriteerien perusteella. Arviointiin vaikuttavia asioita ovat

  • valmiustaso hankkeen toteuttamiseen aikataulun puitteissa (31.12.2025 mennessä)
  • kokonaisrahoitus ja ympäristölupa kunnossa
  • hankkeen avulla saavutettava uusi liikevaihto
  • hankkeessa esitetyn ratkaisun uutuusarvo
  • hankkeen vaikutus kiertotalouden edistämiseen Suomessa (paikallinen, kansallinen tai kansainvälisen tason vaikutus)

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitushakemus jätetään Business Finlandin Asiointipalvelussa. Pilotointi- ja demonstraatiohankkeita haetaan tutkimus, kehitys ja pilotointi -hakemuksella. Investointihanketta haetaan Kiertotalouden investointiavustus -hakemuksella. Hakemuksen kohdassa RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma valitaan hakutunnus: RRF-Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit.

Täydentävässä haussa rahoitetaan RRF (Recovery and Resilience Facility), Suomen kestävän kasvun ohjelman, tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömät hankkeet. Hankkeiden tulisi olla pääsääntöisesti välittömästi toteutettavissa.

Rahoitus ei rasita yrityksen de minimis- eikä komission tilapäisen tukiohjelman kiintiötä.

Hakuaikataulu

Hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Business Finlandiin hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Haku sulkeutuu 27.9.2023.

Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tutustu hakuohjeisiin (pdf)

Tutustu ohjeeseen  DNSH (Do No Significant Harm) -kysymyksiin vastaamisesta

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

#KestäväKasvu