27/9

Haku 8.6. - 27.9.2023

Investeringar för återvinning och återanvändning 2023

Målgruppen för utlysningen är pilot- och demonstrationsanläggningar för återanvändning av sidoströmmar och olika material och återvinning av avfallsströmmar, eller företag som gör sina första kommersiella investeringar i industrin. Pionjärföretag måste verka i Finland.

.

Mer information

 

Tuomas Lehtinen (bio och cirkulär ekonomi), 9.6.- 7.7. och från 7.8. 

Ilmari Absetz (bio och cirkulär ekonomi)), från 21.8.

Maarit Kokko (batteriindustri), 12.6.- 21.6. och från 24.7. 

Kati Oikarinen (finansieringsrådgivning, Investeringsstöd för cirkulär ekonomi), 9.6.-21.6. och från 24.7. 

Leena Lehtinen (finansieringsrådgivning, pilot och demo, investeringsstöd), 9.6.-22.6. och från 31.7. 

Miro Aaltonen (finansieringsrådgivning, pilot och demo, investeringsstöd), 9.6.-22.6. och 10.7.-14.7. och från 7.8 


E-postadresser: förnamn.efternamn@businessfinland.fi

Vilken typ av projekt kan jag ansöka om finansiering för?

Finansieringen inriktas på:

  • pilot- och demonstrationsanläggningar
  • de första kommersiella anläggningarna
  • införande av ny teknik i befintliga processer
  • digitala lösningar för återvinning och återanvändning (inte för e-handel och investeringar i distributionskanaler).

Bedömning av om projektet kan beviljas finansiering

Business Finlands finansiering behovsprövas alltid. Finansieringsbeslutet fattas på basis av de kriterier som fastställts i ansökan och de normala finansieringskriterierna för Business Finland.

Faktorer som påverkar bedömningen är 

  • tidsplan för genomförandet av beredskapsprojektet (senast den 31 december 2025)
  • total finansiering och miljötillstånd i ordning
  • ny omsättning som uppnås genom projektet
  • nyhetsvärdet av den lösning som föreslås i projektet
  • projektets inverkan på främjandet av cirkulär ekonomi i Finland (lokalt, nationellt eller internationellt)

Hur ansöker jag om finansiering?

Skicka din finansieringsansökan via Business Finlands NätservicePilot- och demonstrationsprojekt söks med forsknings-, utvecklings- och pilotansökanInvesteringsprojektet söks med ansökan om investeringsbidrag för cirkulär ekonomi.  Ansökan finns under RRF – Finlands program för hållbar tillväxt och söknamnet: RRF – Investeringar i återanvändning och återvinning.

I den kompletterande utlysningen kommer projekt som är nödvändiga för att uppnå målen för RRF (Recovery and Resilience Facility), Finlands program för hållbar tillväxt, att finansieras. Som regel bör projekt kunna genomföras omedelbart.

Finansieringen belastar inte företagets de minimis-kvot eller kvoten för kommissionens tillfälliga stödprogram.

Ansökningstidtabell

Vi rekommenderar att de sökande kontaktar Business Finland i god tid innan ansökan lämnas in. Ansökningstiden går ut  27.9.2023.

Finansieringsbesluten fattas i slutet av 2023.

Läs ansökningsanvisningar  (pdf)

 

#HållbarTillväxt