Siirry sisältöön

28/4

Haku 20.2.-28.4.2023

Rahoitushaku 5G/6G-, tekoäly- ja kvanttilaskenta, testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöt ja mikroelektroniikka

Business Finland järjestää toisen hakukierroksen 5G/6G-, tekoäly- (AI) ja kvanttilaskentateknologioiden kehitystä tukevien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamista ja kehittämistä sekä mikroelektroniikan edistämiseen tähtäävistä projekteista.

Lisätietoja

 

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä tai jätä viesti asiakaspalveluun tunnisteella RRF – 5G/6G, AI-, Kvantti – kehittämisympäristöt ja mikroelektroniikka.

 

Olavi Keränen
Business Finland
olavi.keranen (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Katso tallenne 17.2.2023 infotilaisuudesta

Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

5G/6G-evoluutio, tekoäly, kvanttilaskenta ja mikroelektroniikka ovat tulevaisuuden teknologisen kilpailukyvyn keskeisiä elementtejä. Suomella on toistaiseksi vahva asema näiden teknologia-alueiden osaamisessa ja soveltamisessa. Ollakseen houkutteleva ympäristö yritysten TKI-investoinneille sekä kumppani EU- ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä myös jatkossa, Suomen tulee tarjota kilpailukykyiset olosuhteet ja infrastruktuurit kärkiteknologioiden kehittämisessä tarvittavalle yhteistyölle.

Business Finland toteuttaa toisen hakukierroksen 5G/6G, tekoäly- ja kvanttilaskennan kehitystä edistävien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen tähtäävistä projekteista. Lisäksi haussa voi hakea rahoitusta mikroelektroniikan edistämiseen tähtääviin infrastruktuuri- ja Co-Innovation-projekteihin. Vuodelle 2023 tarkoitukseen on käytettävissä noin seitsemän (7) miljoonaa euroa. Tavoitteena on saada liikkeelle 2-4 alan pk-yrityksiä, Suomen vientisektoria ja siihen liittyvää tutkimusta merkittävällä tavalla palvelevaa projektia.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Tässä haussa Business Finland rahoittaa yrityskäyttöä korostavien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen tähtääviä investointipainotteisia projekteja, Co-Innovation-muotoisia em. infrastruktuurien syntymistä ja kehittymistä tukevia tutkimuspainotteisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -yhteisprojekteja sekä mikroelektroniikka-alueen Co-Innovation-muotoisia TKI-projekteja.

Hauissa on kolme eri rahoitusmuotoa:

  • Tutkimusinfrastruktuurirahoitus
  • Innovaatioklusterirahoitus
  • Co-Innovation TKI-rahoitus

Tutkimusinfrastruktuurirahoitus voi kohdistua ainoastaan infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin liittyviin kustannuksiin. Innovaatioklusterirahoituksessa investointien lisäksi voidaan myöntää tukea myös innovaatioklusterin toiminnan tukemiseen. Näissä rahoitusmuodoissa Business Finland voi myöntää enintään 50% projektin rahoituskelpoisista kokonaiskustannuksista. Rahoitus on avustusta.

Co-Innovation-projekteissa noudatetaan Business Finlandin Co-Innovation-projekteille määriteltyjä normaaleja tukitasoja ja muita yleisiä kriteerejä. 5G/6G-, tekoäly- ja kvanttilaskentateknologioiden osalta erityisvaatimuksena rahoitettavan Co-Innovation-kokonaisuuden on edistettävä pitkäjänteisesti toimivien testi-, kokeilu-, tutkimus- tai innovaatioympäristön syntymistä tai kehittymistä. Co-Innovation-muotoista rahoitusta voidaan myöntää myös mikroelektroniikkateollisuuden kehittymistä edistävälle TKI-projekteille ilman infrastruktuurikytköstä.

EU:n elpymisvälineestä myönnettävä Co-Innovation rahoitus on aina avustusta ja yritysten projekteissa teollisen tutkimuksen osuus kustannuksista on oltava yli puolet.

Haussa myönnettävä rahoitus ei rasita komission salliman tilapäisen 2,3 miljoonan euron koronahäiriötukiohjelman kiintiötä.

Miten rahoitusta haetaan?

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

Rahoituspalveluksi valitaan haettavan rahoitusmuodon mukaan:

  • Tutkimusinfrastruktuurit: 'Tutkimusinfrastruktuurirahoitus' (ja 'Co-research', jos haetaan myös julkisen tutkimuksen rahoitusta)
  • Innovaatioklusterit: 'Tutkimus, kehitys ja pilotointi'
  • Co-Innovation-projektit: 'Co-Innovation-päähakemus' / 'Co-Innovation-yritysosallistuja' / 'Co-Innovation-tutkimusosallistuja'

Hakuaikataulu

RRF-infrastruktuurihaun toinen kierros toteutetaan vuonna 2023. Business Finland tekee rahoituspäätökset normaalien valintakriteerien mukaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Haku avautuu 20.2.2023. Hakemus on jätettävä viimeistään 28.4.2023.

Lue hakuohjeet (pdf)

Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) rahoitettavien hankkeiden on päätyttävä viimeistään joulukuussa 2025.

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan