28/4

Utlysning 20.2.-28.4.2023

Finansieringsutlysning för infrastrukturer: 5G/6G, AI, kvantberäkning och mikroelektronik

Business Finland ordnar en utlysning för finansiering av utveckling av 5G/6G-, AI-, kvantberäkning- och mikroelektroniksinfrastrukturer.

Ytterligare information

 

För mer information, kontakta oss eller lämna ett meddelande till vår kundtjänst med identifieraren RRF – 5G/6G, AI, Kvantutvecklingsmiljöer och mikroelektronik.

 

Olavi Keränen
Business Finland
olavi.keranen (at) businessfinland.fi

Finlands program för hållbar tillväxt relaterat till EUs återhämtningsinstrument, (Recovery and Resilience Facility, RRF), syftar till att påskynda utvecklingen av konkurrenskraft, investeringar, ökade kompetensnivåer samt forskning, utveckling och innovation. Den fokuserar specifikt på att främja den gröna omställningen och den digitala förändringen.

Finansieringsutlysningen gör det möjligt att lansera två till fyra test-, pilot-, forsknings- eller innovationsinfrastrukturprojekt som i betydande grad kommer att tjäna små och medelstora företag, den finska exportsektorn och relaterad forskning. Finansieringen som beviljas i denna ansökningsomgång kommer inte att belasta kvoten för den tillfälliga stödordningen på 2 300 000 EUR för Covid-19 som godkänts av kommissionen, och inte heller den försumbara kvoten för företag.

Finansieringsutlysningen erbjuder tre olika finansieringsformer:

  • Finansiering av forskningsinfrastrukturer
  • Finansiering av innovationsklusters infrastrukturer och för att stödja innovationsklustrens verksamhet
  • Finansiering för Co-Innovation-projekt som främjar utvecklingen av 6G, AI, kvantdator- och mikroelektronikinfrastrukturer, och Co-Innovation strukturerade RDI-projekt inom mikroelektronik

Hur ansöker man on finansiering?

Logga in på Business Finlands nätservice och fyll i grundläggande information om sökanden och ansökan.

Välj finansieringstjänst:

  • Forskningsinfrastruktur: 'finansiering av forskningsinfrastruktur' (och 'Co-Research', om även offentlig forskningsfinansiering tillämpas)
  • Innovationskluster: 'Forskning, utveckling, pilotering'
  • Co-Innovation-projekt: 'Co-Innovation huvudapplikation' / 'Co-Innovation företags deltagare' / 'Co-Innovation forskningsdeltagare'

Läs anvisningar på finska (pdf)

Läs anvisningar på engelska (pdf)

Schema

Utlysningen kommer att öppna den 20 februari 2023. Utlysningen avslutas den 28 april 2023.

Beslut om vilka projekt som ska finansieras kommer att fattas i slutet av 2023.

Läs mer om Finlands program för hållbar tillväxt

#HållbarTillväxt