Siirry sisältöön
Uutinen 30.09.2021

”Future is made in Finland” houkuttelee Suomeen teknologia-alan tulevaisuuden huippuosaajia

Teknologiateollisuuden osaamistarveselvityksessä tunnistettiin, että kotimaisten rekrytointi- ja koulutusohjelmien lisäksi tarvitaan kansainvälisiä osaajia. Keväällä hallitus linjasi, että uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän tulisi kolminkertaistua ja heistä 75 prosenttia tulisi jäädä valmistumisensa jälkeen Suomeen töihin. Näihin tarpeisiin vastataan muun muassa Future is made in Finland- kampanjalla.

Lokakuun alussa käynnistyvä Future is made in Finland -kampanja houkuttelee Suomeen opiskelijoita, joiden halutaan jäävän Suomeen töihin valmistumisen jälkeen. Kuudessa eri virtuaalitapahtumassa suomalaiset korkeakoulut esittelevät ensi vuoden kansainväliset ohjelmansa ja millaisia työllistymismahdollisuuksia ne tarjoavat valmistumisen jälkeen. Mukana on myös suomalaisia yrityksiä kuten terveysalan Adesante, MVision AI, kvanttiteknologian IQM Quantum Computers sekä Nokia ja Supercell kertomassa uramahdollisuuksista.

Future is made in Finland -kampanjan kohderyhmää ovat teknologiasta kiinnostuneet osaajat erityisesti Intiasta, Venäjältä sekä Kaakkois-Aasian maista. Markkinointia suunnataan myös Itä-Eurooppaan. Opiskelijoiden lisäksi kohderyhmää ovat tutkijat, startup-yrittäjät sekä kokeneet erityisosaajat.

Turvallinen, tasa-arvoinen ja korkean teknologiaosaamisen ympäristö houkuttaa

Suomalaiset liiketoiminnan ja teknologian kärkialat kasvavat ja tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Samaan aikaan maailman terävimmät nuoret pohtivat tulevia opiskelupaikkojaan ja niiden kautta avautuvia urapolkuja. Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Euroopan tunnetut opinahjot ovat pitkään olleet opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa suosiossa. Arvot kuitenkin muuttuvat; merkityksellinen ura, jossa opiskellaan ja tehdään töitä huipputeknologian alalla tai etsitään ratkaisuja maailman kipeisiin ongelmiin, kiinnostaa nuoria. Turvallinen, puhdas ja tasa-arvoinen asuinympäristö painaa vaakakupissa aiempaa enemmän.

Future is made in Finland -kampanja on rakennettu Suomen innovaatiotoiminnan kärkialojen ympärille. Kuudessa virtuaalitapahtumassa esitellään koulutus- ja uravaihtoehtoja muun muassa arktisessa tutkimuksessa, ilmastotutkimuksessa, terveysteknologiassa, digitalisaatiossa, kvanttiosaamisessa ja startup-yrittäjyydessä. Opiskelijat kuulevat opintojen jälkeisistä uramahdollisuuksista ja tutustuvat yrityksiin, jotka ovat alansa huippua. Mukana olevat yritykset tarjoavat työpaikkoja jo valmiille osaajille sekä harjoittelupaikkoja tuleville opiskelijoille. Työllistyminen valmistumisen jälkeen on sekä työnantajaa että opiskelijaa hyödyttävää.

Future is made in Finland on esimerkki tiiviistä Study and work in Finland -yhteistyöstä korkeakoulujen, yritysten, opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoministeriön sekä Business Finlandin kesken. Verkoston avulla halutaan rakentaa polku opiskelijoille hakuvaiheesta aina työelämään asti. Yhteistyö mahdollistaa myös viestimisen laajemmalle yleisölle kaikkien mukana olevien toimijoiden kanavia ja omia verkostoja hyödyntäen.

Talent Boost -verkoston monipuoliset palvelut

Suomalaisissa korkeakoululuissa 2020 aloitti noin 5700 ulkomaista opiskelijaa. Opiskelijamäärää on tavoitteena kasvattaa 15 000 uuteen opiskelijaan vuodessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yhä suuremman osan korkeakouluista valmistuneista toivotaan jäävän Suomen työmarkkinoille tulevaisuudessa. Yritysten, korkeakoulujen ja Talent Boost -verkoston yhteistyöllä saadaan osaajat ja työnantajien tarpeet kohtaamaan.

Suomessa olevat yritykset voivat ilmoittaa kansainvälisille osaajille sopivista työpaikoista jobsinFinland.fi verkkopalvelussa sekä opiskelijoille suunnatuista harjoittelupaikoista korkeakoulujen rekrytointisivustoilla. Yrityksille, jotka palkkaavat kansainvälisen osaajan, esim. vastavalmistuneen opiskelijan vientitoimintaa edistävään tehtävään, on tarjolla Talent Explorer -rahoitusta.

Tutustu Future is made in Finland -tapahtumasarjaan.