Siirry sisältöön
Uutinen 06.09.2023

Missioilla ratkaistaan globaaleja haasteita – kaikki missiomme julkaistu

Kuva: Eeva Anundi

Business Finland on käynnistänyt kolme uutta missiota; Healthcare Reimagined 2035, Circular Transition for Zero Waste ja Immersive Digital Life.

Healthcare Reimagined 2035 -missiolla halutaan ratkaista maailmanlaajuisia terveyshaasteita, kun väestö ikääntyy, krooniset sairaudet lisääntyvät, terveydenhuolto kärsii kasvavasta työvoimapulasta ja resurssit ovat rajalliset. On lisättävä kustannustehokkuutta ja pidettävä julkinen talous kunnossa. Suomi näyttää maailmalle, miten terveydenhuollosta siirrytään terveyden ylläpitoon, dataa, teknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä.

Circular Transition for Zero Waste -mission visiona on, että tulevaisuuden kestävät yhteiskunnat kiertotaloutta hyödyntämällä turvaavat luonnonvaroja tuleville sukupolville, vähentävät jätettä ja selviytyvät ekologisista kriiseistä tuotanto- ja kulutustottumusten järjestelmällisillä muutoksilla. Tavoitteena on tehdä Suomesta globaali edelläkävijä vuoteen 2035 mennessä kiertotalouden nollajäte-siirtymässä.

Immersive Digital Life -missio haluaa luoda ihmisille ja yrityksille mahdollisuuden parempaan yhteistyöhön, viestintään ja ongelmanratkaisuun avoimissa virtuaalisissa ympäristöissä. Tämä on tärkeää, koska tulevien vuosien aikana 25 % ihmisistä on ennustettu viettävän aikaa vähintään tunnin päivässä virtuaalisissa ympäristöissä. Missio lisää myös kestävyyttä ja Euroopan teknologista edelläkävijyyttä ja riippumattomuutta.

Rahallinen panostus missiotoimintaan on yli miljardi euroa vuoden 2027 loppuun mennessä.

Aiempi missiotoiminta täydessä vauhdissa – sadat yritykset mukana 

Aiemmin käynnistetyt kaksi missiota Diginatiivi Suomi ja Hiilineutraali tulevaisuus ovat hyvässä vauhdissa. Niiden ympärille on Business Finlandissa käynnistetty aiheeseen liittyviä ohjelmia ja kampanjoita. Mukana on satoja kasvuhaluisia yrityksiä ratkomassa maailmanlaajuisia ongelmia.

Diginatiivi Suomi -missiolla vauhditamme digitaalista murrosta ja rakennamme suomalaisyrityksille globaalia kilpailuetua, tehostamalla prosesseja, mahdollistamalla paremman tiedon hyödyntämisen ja luomalla uusia asiakaslähtöisiä palveluita. Avainteknologoihin ja -liiketoimintamalleihin, kuten konnektiviteettiin ja datatalouteen sekä ohjelmisto-osaamiseen investoimalla kasvatamme kilpailuetua vientiyrityksillemme ja houkuttelemme ulkomaisia investointeja.

Tutustu missioon liittyviin ohjelmiin ja kampanjoihin: 6G Bridge, Data Economy ja Quantum Computing

Hiilineutraali tulevaisuus -mission tarkoitus on kasvattaa merkittävästi Suomen hiilikädenjälkeä maailmassa. Tavoitteen saavuttamiseksi jaetaan aktiivisesti suomalaisyrityksille tietoa tutkimuksen, uusien teknologioiden ja edelläkävijämarkkinoiden suunnista ja verkostoista. Samalla ohjataan ja tuetaan innovaatioita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Missiolla kiihdytämme suomalaisyritysten kansainvälistä kasvua sekä kytkemme yritykset uusiin maailmalla avautuviin arvoverkkoihin.

Tutustu missioon liittyviin ohjelmiin ja kampanjoihin: Decarbonized cities, Hydrogen and Batteries -ohjelmat sekä Maritime and Ports -kampanja

Mitä missiotoiminta on?

Business Finlandin missioiden aiheet ovat valikoituneet alueille, jotka ovat maailmanlaajuisesti muutoksessa, ja tarjoavat tätä kautta myös merkittäviä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Missioilla halutaan vahvistaa suomalaisyritysten mahdollisuuksia hyötyä aiempaa paremmin merkittävistä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksista. Käytännössä missioissa yhdistyy pitkän aikajänteen strateginen ennakointityö ja yritysten auttaminen tässä ja nyt. Business Finlandin ohjelmatoiminta on jo nyt kiinnittynyt vahvasti missioihin.

Rahallinen panostus missiotoimintaan on yli miljardi euroa vuoden 2027 loppuun mennessä. Ohjelmatoiminnan avulla tuetaan lisäksi suomalaisten konsortioiden menestymistä EU-rahoituksen hauissa, joka kasvattaa panostusta missioaiheisiin.

Business Finlandin ohjelmat