Siirry sisältöön
Uutinen 29.08.2023

EU:n rahoitusohjelmat – Mitä hyötyä EU:n TKI-yhteistyöstä on suomalaisille yrityksille

EU:n ohjelmakausi 2021–2027 ei tarjoa vain ennennäkemätöntä rahallista panostusta eurooppalaiseen TKI-työhön, vaan paljon muutakin. Miksi suomalaisen yrityksen kannattaa hyödyntää näitä mahdollisuuksia?

Nykyisellä ohjelmakaudella pk-yritysten roolia on kasvatettu. Rahoitusohjelmien poikkileikkaavina teemoina ovat aikamme suurten haasteiden ratkaisu: vihreä siirtymä, digitalisaatio ja strateginen autonomia, sekä tasa-arvo ja inklusiivisuus.

Tässä tulevaisuuden rakentamisessa kannattaa suomalaisyritysten olla mukana.

1. Kasvatat yrityksen osaamista

EU-rahoituksella toteutettu TKI-yhteistyö voi olla hyödyllinen osa yrityksen kansainvälistymisen ja rohkean kasvun strategiaa. Oli kyseessä sitten suurena kansainvälisenä konsortiona toteutettu Horisontti Eurooppa tai Digitaalinen Eurooppa -hanke, tai vaikka kansallinen LIFE-projekti, pääset kehittämään yrityksen ydinosaamisaluetta aivan uudella tavalla.

Rahoituksen avulla sinulla on mahdollisuus laajentua uusille markkinoille ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita, edistää innovaatioita ja sitä kautta yrityksen kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia.

EU-projektityön kautta saatu tunnustus lisää luotettavuutta yritykseen ja voi siten toimia referenssinä asiakkaille, sijoittajille ja yhteistyökumppaneille.

2. Pääset verkostoitumaan Euroopan parhaiden osaajien kanssa

Hakemalla EU-rahoitusta pääset luomaan uusia kontakteja muiden yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Pääset tekemään yhteistyötä alasi eurooppalaisten huippujen kanssa sekä esittelemään ratkaisuasi kansainvälisille foorumeille. Samalla sinulla on mahdollisuus saada yrityksesi kiinni kansainvälisiin arvoketjuihin, saada viimeisintä tietoa alasi kehityksestä ja tutkimuksesta, sekä kehittää ratkaisuasi yhdessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

 3. No, se raha

EU:n rahoitus voi tarjota tarvittavia resursseja yrityksen TKI-toimintaan, tuotteen markkinoille viemiseen ja kansainvälistymiseen.

Jo pelkästään EU:n suurimmassa rahoitusohjelmassa Horisontti Euroopassa rahoitusta on tarjolla liki 100 miljardia euroa, eikä se suinkaan ole ainoa. Avustusprosentti EU-rahoitetuissa hankkeissa on ohjelmasta, hausta ja välillä myös organisaatiotyypistä riippuen 50–100 %. Projektit ovat yleensä monivuotisia ja ne voi ohjelmasta ja hausta riippuen toteuttaa yksin tai kansallisessa tai kansainvälisessä konsortiossa.

 4. EU-rahoitus sopii kaikenlaisille toimijoille

Vaikka EU-rahoitus on kilpailtua ja hankkeen menestyksekäs toteutus vaatii osallistujilta resursseja, rahoitus on tarkoitettu paitsi kaikenlaisille organisaatioille, myös eri kehitysvaiheissa oleville yrityksille. Voit toteuttaa kunnianhimoisen TKI-hankkeen Horisontti Euroopan rahoituksella ja viedä vihreän ratkaisusi markkinoille LIFE-ohjelman tuella ja skaalata sen edelleen puhtaan teknologian käyttöönoton investointeja rahoittavan Innovaatiorahaston avulla. Luova Eurooppa puolestaan tukee kulttuurialan ja Erasmus+ koulutusalan kansainvälistä yhteistyötä.

EU-rahoitus ei myöskään ole ainoastaan komissiolta haettavaa, vaan esimerkiksi rakennerahastojen avustukset haetaan ELY-keskuksilta tai maakuntien liitoilta, ja osa Erasmus+:n avustuksista Opetushallitukselta. EU tarjoaa myös markkinaehtoista rahoitusta.

 5. Maksuttomat kansalliset asiantuntijapalvelut ovat käytettävissäsi

EU:n tarjoama laaja valikoima rahoitusinstrumentteja yritysten TKI-toiminnalle eri sektoreilla ja eri kehitysvaiheissa on mahdollisuus, mutta joskus myös haaste. Onneksi kansallinen asiantuntijaverkosto tuntee TKI-rahoituskentän puolestasi ja auttaa tunnistamaan rahoitusmahdollisuuksia sekä sparraamaan projektiasi entistä paremmaksi.

Business Finland tarjoaa myös valmistelurahoitusta Horisontti Euroopan ja Euroopan puolustusrahaston hankkeisiin.

Askarruttaako EU-rahoitus? Ota yhteyttä EU-rahoitusneuvontaan

Tähtäimessä Horisontti Eurooppa -projekti? Ota yhteyttä kansalliseen yhteystoimistoon EUTIin