Konkurrensutsättning av tillväxtmotorer

Vad?

Kapitallånsfinansiering för att bygga upp en affärsverksamhet i plattformsbolag för tillväxtmotorer och få till stånd omfattande nätverkseffekter.

För närvarande finns ingen anbudsprocess.

Finansieringen förverkligas genom ett anbudsförfarande, som har som mål att med hjälp av ett statligt kapitallån påskynda utvecklingen av bolag som väsentligen främjar utvecklingen av och tillväxten hos av tillväxtmotorekosystemets medlemmar. Sådana kan vara exempelvis plattformsbolag eller dataoperatörer, som behövs för att skapa nytt värde och konkurrensfördel i ett samarbete mellan affärsekosystemets företag och de övriga samarbetspartners som de behöver.

För vem? 

I princip alla företag kan delta i anbudsförfarandet.

Syftet med kapitallånet är att utveckla tillväxtmotoroperatorns verksamhet. Operatören är viktig för att affärsekosystemet ska få en konkurrensfördel.

Tillväxtmotoroperatörernas egen affärsplan ska vara trovärdig och sikta på en lönsam affärsverksamhet för att kapitallånet ska kunna betalas tillbaka.

Till vad kan finansieringen användas?

Finansieringen är avsedd för utveckling av tillväxtmotorbolagets affärsverksamhet och för att ge upphov till de effekter som beskrivs i anbudsförfrågan.

Den första konkurrensutsättningen

Den första konkurrensutsättningen av tillväxtmotorer förbereddes med start av en marknadsdialog 15.12.2017 (på finska) .

Ett informationsmöte om konkurrensutsättningen anordnades 21.5.2018.

Konkurrensutsättningen av tillväxtmotorer öppnades 15.6.2018. Läs nyheten om konkurrensutsättningen: Den första konkurrensutsättningen av tillväxtmotorer har öppnats (på finska)

Sista datum för inlämning av ansökan om deltagande var 30.8.2018.

Finansierade projekt (på finska)

Den andra konkurrensutsättningen

Tidtabell

 1. Ett informationsmöte anordnades med information om vinnarna i den första konkurrensutsättningen och innehållet i nästa konkurrensutsättning 14.12.2018 (på finska).
 2. Publicering av begäran om information (preliminär begäran om deltagande) 20.12.2018.
 3. Sparringdiskussioner med de sökande
 4. Publicering avbegäran om deltagande 15.2.2019 (uppdaterad 26.2.2019) (på finska)
 5. Kandidaterna kunde presentera skriftliga tilläggsfrågor fram till 6.3.2019. Business Finland publicerade svaren på frågorna på dessa webbsidor senast 8.3.2019.
 6. Sista datum för inlämning av ansökan om deltagande var 18.3.2019 kl. 9.00. Ansökan om deltagande ombads skickas in per e-post till Business Finlands registratorskontor eller via Hanki/Claudia-tjänsten. Närmare anvisningar i begäran om deltagande.
 7. De som lämnade in en ansökan om deltagande presenterade det centrala innehållet i sin ansökan för en urvalsjury 20–22.3.2019.
 8. Val av kandidater och kallelse till förhandling uppskattningsvis 1.4.2019
 9. Genomförande av förhandlingar: veckorna 15–18 (1:a omgången, tema ekonomiska frågor 8–12.4.2019, 2:a omgången tema ekosystemets effekter 24.4–3.5)
  I förhandlingsskedet kan man låta deltagarna utföra förhandsuppgifter och/eller be om preliminära anbud som behandlas i förhandlingarna. Under förhandlingarna kan antalet anbudsgivare reduceras stegvis baserat på kriterierna i punkt 6. Högst tre förhandlingar per anbudsgivare beräknas. Centrala personer hos de aktörer som lämnat in anmälan om deltagande ska delta i förhandlingarna.
 10. Slutlig anbudsbegäran uppskattningsvis 6.5.2019
 11. Slutliga anbud uppskattningsvis 20.5.2019
 12. Jämförelse
 13. Finansieringsbeslut och kungörande av det juni 2019

Möjlig nästa konkurrensutsättningen

Ingen ny konkurrensutsättningen kommer att hållas i vår. Den nästa runda kan äga rum hösten 2020, under förutsättning att finansiering görs tillgänglig.