Siirry sisältöön

Projektimuutokset

Kun projektin toteutukseen on tullut ennakoimattomia muutostarpeita

Projektimuutokset

Hyvinkin suunniteltuun projektiin saattaa tulla muutostarpeita: vastuuhenkilö vaihtuu, projekti tarvitsee lisää aikaa, omalla joukolla suunniteltu työ täytyykin hankkia ulkopuoliselta toimittajalta tai kustannuksia on syntynyt enemmän kuin niitä on budjetoitu. Tarvitset etukäteen Business Finlandin suostumuksen useimpiin projektimuutoksiin. Tarkista ohje rahoitusehdoista ja keskustele muutostarpeesta Business Finlandin rahoitusasiantuntijan kanssa.

Tee projektimuutoshakemus asiointipalvelussa

Projektimuutoshakemus tehdään asiointipalvelun välilehdellä Muutokset. Muutoshakemuksen voi lähettää projektin vastuullinen johtaja tai henkilö, jolla on organisaation nimenkirjoitusoikeus.

Asiointipalvelussa haetaan muutosta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

  • projektin aikataulu ja merkittävät muutokset projektisuunnitelmassa
  • vastuullisen johtajan vaihtuminen
  • kustannusarvion muutos
  • rahoitussuunnitelman muutos
  • projektiehdon muutos.

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

  • Muutoshakemusta ei tarvita, jos projekti jatkuu enintään 4 kuukaudella alkuperäistä suunnitelmaa pidempään tai päättyy aikaisemmin kuin on suunniteltu
  • Muutoshakemusta ei tarvita kustannuslajien väliseen muutokseen, joka on suuruudeltaan enintään 20 % kustannusarviosta

Muutokset, joita ei ilmoiteta asiointipalvelussa

Tilinumero muuttuu

Ilmoita uusi tilinumero lähettämällä allekirjoitettu lomake Y1 Business Finlandin kirjaamoon suojatulla sähköpostiyhteydellä. Ilmoitus vaatii organisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoituksen. 

Projektin yhteyshenkilö tai kustannustilityksen yhteyshenkilö vaihtuu

Projektin vastuullinen johtaja voi ilmoittaa yhteyshenkilön tai kustannustilityksen yhteyshenkilön vaihtumisesta lähettämällä viestin suojatulla sähköpostiyhteydellä Business Finlandin kirjaamoon.

Lainamuutokset

Lainamuutoshakemusta ei jätetä asiointipalvelussa, lue täältä lisää lainamuutoksen tekemisestä. 

Organisaatiojärjestelyt esimerkiksi yrityskaupat

Ole hyvissä ajoin yhteydessä Business Finlandiin muutostilanteista, jotka liittyvät organisaatiotasi koskeviin järjestelyihin kuten yrityskauppoihin. Yritys, jolle projekti halutaan siirtää, arvioidaan samalla tavoin kuin uutta rahoitusta haettaessa.

Jos projektin siirtämiseen päädytään, projektin vastaanottavan yrityksen on hyväksyttävä rahoituspäätös ja sen ehdot lomakkeella Y1

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Muutokset lainaehtoihin

Business Finlandin laina on riskilainaa, joka myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuutta. Jos projekti on vaarassa epäonnistua tai sen tulosten hyödyntäminen viivästyy merkittävästi, lainaehtoihin voi hakea muutosta. Ensisijaisesti pidennetään laina-aikaa. Jos projekti tai sen tulosten taloudellinen hyödyntäminen epäonnistuu, lainan jäljellä oleva pääoma ja korot voidaan poikkeustapauksissa jättää perimättä osittain tai kokonaan.

Lue lisää sivulta Lainamuutokset.