Nyhet 10.03.2022

Visit Finland’s internationell synlighet i medierna på god nivå förra året

Sofiane Pamart, Bild: Alex Kuznetsov

År 2021 rapporterade internationella medier över 4 000 medieträffar för Finland till följd av det PR- och mediearbete som utförts av Visit Finland. Den mediesynlighet Finland har gjort sig förtjänt av är av stor betydelse när det gäller att skapa en bild av landet och främja internationell turism. 

Visit Finlands PR-arbete har i åratal i hög grad utgått från journalisters eller influencers egna erfarenheter av Finland. År 2021 hade man i och med coronabegränsningarna närapå obefintliga möjligheter till arbete av detta slag, men under sensommaren och hösten kunde man ordna medieresor, och nya former av mediearbete utvecklades vid sidan av väl fungerande pressmeddelanden. Slutligen registrerades drygt 4 000 medieträffar på det tiotal utvalda marknader där PR-arbetet inom turismen utförs. Sammanlagt nådde träffarna hela 15,4 miljarder människor.

– Trots en osäker och föränderlig omvärld och reducerade resurser för de PR-kontor som är engagerade i arbetet, lyckades vi öka antalet träffar jämfört med föregående år, då antalet var 3 482. Vi inbjöd 74 olika medier och 21 influencers i sociala medier till Finland år 2021, säger Sari Hey, expert på internationellt PR-arbete i Visit Finland. 

Av utfallet kan man dra den slutsatsen att Visit Finlands långvariga PR-arbete för Finlands synlighet har gett resultat. Den organiska synlighetens andel av den totala synligheten ökar år för år, vilket innebär att vissa teman redan framträder utan aktiv hjälp. De flesta viktiga frågorna relaterade till turismen behöver dock fortfarande en betydande insats från Visit Finland. 

Hållbar utveckling var ett ämne av intresse

Bland finländska teman väcktes särskilt intresse för lycka, natur, kultur, speciella händelser samt hållbar utveckling.  

Till exempel fick turistföretaget Ollero Eco Lodge stor synlighet i Netflix -serien om turism. All you need is love -jubileet på RTL4 i Nederländerna samlade 4 miljoner åskådare och julavsnittet av 22 kids and counting på Channel 5 i Storbritannien följdes av 2 miljoner ögonpar. 

– Vi arbetar kontinuerligt långsiktigt tillsammans med vårt PR-kontorsnätverk för att locka till oss betydande TV-produktioner med turism- och livsstilsteman, till Finland från vår målmarknad. När vi tittar på resultaten av vårt arbete på årsnivå, klättrar TV-programmen alltid högst upp när det gäller den synlighet vi har uppnått, berättar Sergei Shkurov, expert på internationellt PR-arbete vid Visit Finland. 

Sociala medier når ut till massorna 

Ett av de mest minnesvärda samarbetsmönstren var i september 2021 samproduktionen med Cercle pianokonserten Under norrskenet. Den franska pianisten Sofiane Pamartins konsert med landskapsillustrationer från Ylläs har hittills på YouTube, Facebook och Twitch samlat mer än 2,4 miljoner besök. 

Den tyske influencern Maxime Herbords (@maximee) två Instagram -utgåvor nådde över 300 000 följare och sammanlagt 2,3 miljoner visningar samlades in i hans 36 Instagram-storier. 

Mer information på finska:

Rovaniemeläinen Ollero Eco Lodge mukana Netflix-sarjassa

Klassinen pianokonsertti revontulien alla maailmanlaajuiselle yleisölle