Pressmeddelande 03.03.2022

Mot en grön övergång under ledning av nya lokomotivföretag: Borealis Polymers och Meyer Åbo

Business Finland har beviljat finansiering på sammanlagt 40 miljoner euro från EU:s återhämtningsinstrument (RRF) för två nya projekt. De lokomotivföretag som nu finansieras samt de tre andra lokomotivföretag som finansierades i december förbinder sig att öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i Finland med sammanlagt över 500 miljoner euro. Samtidigt skapas hundratals nya FUI-jobb under de närmaste åren.

Lokomotivprojekten är de största enskilda finansieringsbesluten i Business Finland. Om projekten utfaller väl, kommer de att leda till flera miljarders företagseffekter, industriella investeringar, betydande sysselsättningseffekter, ökade exportinkomster och skatteintäkter samt positiva miljöeffekter. Business Finland betalar inte finansiering till lokomotivet, om tillägget till TKI-verksamheten inte förverkligas. Business Finland planerar dessutom att finansiera varje lokomotivföretags partner med 50 miljoner euro. För närvarande pågår sammanlagt 11 lokomotivprojekt.

– Utmaningstävlingen för lokomotivföretagen är ett sätt för Business Finland att få privata företag att öka sina forsknings- och utvecklingsinvesteringar så att det mål som ställts upp av Finlands regering, att höja forsknings- och utvecklingsinvesteringarna till fyra procent av bruttonationalprodukten senast år 2030, blir verklighet. Detta är också i linje med förslagen från den parlamentariska arbetsgruppen för FUI. Genom konkurrensen kan vi säkerställa att finansieringen särskilt riktas till de projekt som får störst genomslag, konstaterar Business Finlands generaldirektör Nina Kopola.

– Det är viktigt att vi kan erbjuda incitament till förnyelse samtidigt som vi svarar på efterfrågan av gröna övergångar och digitala lösningar. Av den som vill bli föregångare krävs betydande insatser och EU:s återhämtningsinstrument gör det möjligt att förlänga lokprojekten under år 2022, fortsätter Kopola.

Läs mer om de nya lokomotivprojekt

På finska

På engelska

Läs mer om finansiering för lokomotivprojekt ock ekosystem

#HållbarTillväxt