Lokomotivföretagen påverkar

Business Finland utmanar globalt verksamma företag som vill och kan att bli lokomotiv för ekosystem av olika stora företag och andra aktörer.

Partnerskapsutlysning 2023

Business Finland erbjuder partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem. Lokomotivföretagen kan delta i de gemensamma projekten, men de kan inte få ytterligare finansiering. Ansökningarna ska skickas in senast 13.1.2023. Andra ansökningarna i 2023 ska skickas in senast: 13.4. och 13.9.

Läs mer

 

Utmaningstävling för lokomotivföretag

Målet med den utmaningstävling för lokomotivföretag som inleddes i 2020 och 2021 var att få företagen att märkbart öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i Finland samt skapa nya arbetsplatser och ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet. Tävlingsförslagen förutsattes att lösä signifikanta framtidsutmaningar och bidra i väsentlig grad till regeringsprogrammets FUI-mål på 4 % och sysselsättningsmål på 75 %.

Vinnarföretagen har förbundit sig till att öka antalet FUI-arbetsplatser med sammanlagt flera hundra samt sina FUI-investeringar med totalt hundratals miljoner euro. Om projekten blir framgångsrika kommer de att ge tilläggsinvesteringar på flera miljarder euro i Finland.

#HållbarTillväxt

Lokomotivföretag och vägkartor

Ta kontakt

Chief advisor

Karin Wikman

+358 50 557 7723