Lokomotivföretagen påverkar

Business Finland utmanar globalt verksamma företag som vill och kan att bli lokomotiv för ekosystem av olika stora företag och andra aktörer.

Business Finland startar en ny utmaningstävling för lokomotivföretag i juni 2021. Målet med tävlingen är att få företagen att märkbart öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland samt skapa nya arbetsplatser och ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet.

Den maximala finansieringen per lokomotivföretag är 20 miljoner euro. Utöver detta strävar man efter att finansiera lokomotivföretagets partner med totalt max. 50 miljoner euro under fem års tid.

Utmaningstävlingen utgörs av två faser. Enligt den preliminära tidtabellen ska förslagen under den första tävlingsrundan lämnas in i slutet av augusti 2021. Deltagarna i utmaningstävlingen bjuds in att presentera sina projektförslag för juryn i september 2021. Vilka som bjuds in till fortsatta förhandlingar avgörs även i september 2021. Närmare förhandlingar förs med dessa deltagare i oktober och november 2021. De slutliga besluten om finansiering fattas i december 2021. Vi strävar dock efter att strama åt tidtabellen i mån av möjlighet.

Utmaningstävling för lokomotivföretag

Målet med den utmaningstävling för lokomotivföretag som inleddes i början av 2020 var att få företagen att märkbart öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i Finland samt skapa nya arbetsplatser och ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet. Tävlingsförslagen förutsattes bidra i väsentlig grad till regeringsprogrammets FUI-mål på 4 % och sysselsättningsmål på 75 %.

Till vinnare utsågs sju företag med sex olika projekt. Lokomotivföretagen är ABB, Fortum och Metsä Group, Kone, Neste, Nokia och Sandvik.

Vinnarföretagen har förbundit sig till att öka antalet FUI-arbetsplatser med sammanlagt flera hundra samt sina FUI-investeringar med totalt hundratals miljoner euro. Om projekten blir framgångsrika kommer de att ge tilläggsinvesteringar på flera miljarder euro i Finland.

Business Finland kan finansiera vinnarprojekten i utmaningstävlingen med totalt 120 miljoner euro, om målen uppfylls.

Ekosystem och vägkartor

Ta kontakt

Chief advisor

Karin Wikman

+358 50 557 7723