Lokomotivföretagen påverkar

Business Finland utmanar globalt verksamma företag som vill och kan att bli lokomotiv för ekosystem av olika stora företag och andra aktörer.

Utmaningstävling för lokomotivföretag

Den nya utmaningstävlingen har öppnad 2.4.2024. Tävlingen består av två faser. Deadline för den första fasen är torsdag 5.9.2024 kl. 23.59.

Läs mer om den utmaningstävlingen

Målet med den utmaningstävling för lokomotivföretag som inleddes i 2020 och 2021 var att få företagen att märkbart öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i Finland samt skapa nya arbetsplatser och ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet. Tävlingsförslagen förutsattes att lösä signifikanta framtidsutmaningar och bidra i väsentlig grad till regeringsprogrammets FUI-mål på 4 % och sysselsättningsmål på 75 %.

Vinnarföretagen har förbundit sig till att öka sina FUI-investeringar i Finland kumulativt med nästan 1,5 miljarder euro totalt. Om projekten blir framgångsrika kommer de att ge tilläggsinvesteringar på flera miljarder euro i Finland.

Business Finlands finansiering är högst 20 miljoner euro för ett lokomotivföretag och 50 miljoner euro för ett ekosystem som sammanställts av ett lokomotivföretag.

År 2022 kunde även utmanarföretag delta i utmaningstävlingen. Utmanarföretagen stärker den internationella koncernens globala roll via Finland eller strävar efter att växa till en global aktör, löser en mindre eller mer fokuserad utmaning eller utvecklar ny affärsverksamhet. Business Finlands finansiering kan vara högst 10 miljoner euro för ett utmanarföretag och 20 miljoner euro för ett ekosystem som sammanställts av ett utmanarföretag.

Listan över företag som vann utmaningstävlingarna finns nedan.

9.4.2024 info webinar presentationsmaterial (pdf)

Lokomotivföretag erbjuder samarbetsmöjligheter till partners. Du kan ansöka om finansiering för gemensamma projekt från Business Finland. Kolla in möjligheterna för partnerskapsfinansiering nedan.

Partnerskapsutlysning 

Business Finland erbjuder partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem. Lokomotivföretagen kan delta i de gemensamma projekten, men de kan inte få ytterligare finansiering. 

Co-Innovation-finansiering samt Forskning, utveckling och testning -finansiering kan sökas löpande.

Läs mer om Co-Innovation-finansiering

För Co-Research-finansiering det kommer att finnas två ansökningsomgångar i år, som avslutas den 29 april 2024 (obs! en dag tidigare än tidigare meddelat) och den 30 augusti 2024.

Läs mer om Co-Research-finansiering

#HållbarTillväxt

Lokomotivföretag och vägkartor

Avslutade lokomotivföretagens projekt

Ta kontakt

Ledande finansieringsspecialist

Marita Virtanen

+358 50 5577 662