Lokomotivföretagen påverkar

Business Finland utmanar globalt verksamma företag som vill och kan att bli lokomotiv för ekosystem av olika stora företag och andra aktörer.

Utmaningstävling 2021

Målet med tävlingen är att få företagen att märkbart öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland samt skapa nya arbetsplatser och ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet. Den maximala finansieringen per lokomotivföretag är 20 miljoner euro. Utöver detta strävar man efter att finansiera lokomotivföretagets partner med totalt max. 50 miljoner euro under fem års tid. Förslagen ska lämnas in under den första tävlingsrundan i 1.9.2021.

Läs mer

Partnerskapsutlysning

Business Finland erbjuder partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem. Lokomotivföretagen kan delta i de gemensamma projekten, men de kan inte få ytterligare finansiering. Ansökningarna ska skickas in senast 31.1.2022.

Läs mer

 

Utmaningstävling för lokomotivföretag

Målet med den utmaningstävling för lokomotivföretag som inleddes i början av 2020 var att få företagen att märkbart öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i Finland samt skapa nya arbetsplatser och ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet. Tävlingsförslagen förutsattes att lösä signifikanta framtidsutmaningar och bidra i väsentlig grad till regeringsprogrammets FUI-mål på 4 % och sysselsättningsmål på 75 %.

Till vinnare utsågs sju företag med sex olika projekt. Lokomotivföretagen är ABB, Fortum och Metsä Group, Kone, Neste, Nokia och Sandvik.

Vinnarföretagen har förbundit sig till att öka antalet FUI-arbetsplatser med sammanlagt flera hundra samt sina FUI-investeringar med totalt hundratals miljoner euro. Om projekten blir framgångsrika kommer de att ge tilläggsinvesteringar på flera miljarder euro i Finland.

Business Finland kan finansiera vinnarprojekten i utmaningstävlingen med totalt 120 miljoner euro, om målen uppfylls.

#HållbarTillväxt

Ekosystem och vägkartor

Ta kontakt

Chief advisor

Karin Wikman

+358 50 557 7723