Pressmeddelande 18.11.2022

Republikens presidents internationaliseringspriser till Kempower, K. Hartwall, Andritz och Tillväxtgruppen Finland

Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Priset som årets nya företag 2022 gick till Kempower Oyj, leverantör av snabbladdningslösningar för elfordon och familjeföretaget K. Hartwall Oy Ab, som är inriktat på logistikutrustning och tjänster, utnämndes till årets tillväxtföretag. Andritz Oy utnämndes till årets långvariga internationella investerare. Årets samarbetspris gick till Tillväxtgruppen Finland rf.

Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar. Olika organisationer inom näringslivet gav förslag till kandidater.

– Utöver internationell framgång betonades i utvärderingen i år hållbar utveckling och etisk verksamhet, inverkan på den finländska kompetensen, innovation, utveckling av sysselsättningen samt utländska investeringar. De prisbelönta företagen har klarat av att fortsätta sin sunda affärsverksamhet trots coronakrisen och kriget i Ukraina, säger ordförande för Team Finland-ledningsgruppen och avdelningschef Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

Det slutliga förslaget till vilka företag och sammanslutningar som skulle belönas gavs till presidenten av aktörer inom Team Finland-nätverket, bland annat Business Finland, NTM-centralerna, Finnvera och utrikesministeriet.

– Ute i världen råder en växande efterfrågan på hållbara lösningar. De prisbelönta företagen har modigt utvecklat sin kompetens för att lösa kvistiga problem. Det är fint att se att vi i Finland klarar av att ta oss an även internationellt sett krävande hållbarhetsutmaningar och på detta sätt påskynda vår export, konstaterar Nina Kopola, Business Finlands generaldirektör och vice ordförande i Team Finland-nätverket.

Kempower har snabbt vuxit till en betydande aktör inom den eldrivna trafiken

Årets nya företag Kempower designar och tillverkar snabbladdningslösningar för elfordon. Bolagets verksamhet inleddes 2017 då Kemppi Group grundade ett eget bolag för laddning av elfordon. Företaget listades på Helsingforsbörsens First North-lista i december 2021. Kempowers huvudkontor och produktion ligger i Lahtis i Finland och bolaget förvärvar merparten av materialen och komponenterna lokalt. Största delen av företagets omsättning kommer från export. Kempower ingår i koncernen Kemppi Group.


Tomi Ristimäki.

– Kempowers mål är att påskynda övergången till eltrafik genom att erbjuda världens mest eftertraktade laddningslösningar för elbilar för alla, överallt. Eltrafiken är sanning redan i dag – våra lösningar har utvecklats för en värld där det finns mycket fler elbilar, bussar och lastbilar i trafiken än vad som är fallet i dag. Vår internationalisering har varit snabb. Vi har lyckats skala vår produktion i Lahtis och vår leverantörskedja i närområdet i takt med tillväxten. Bakom priset ligger ett oräkneligt antal arbetstimmar och avklarade utmaningar som vårt team har genomfört tillsammans med kunder och andra intressenter. Det här arbetet kommer vi att fortsätta med och för att stödja tillväxten behöver vi även i fortsättningen medarbetare inom hela organisationen i och utanför Finland, säger Kempowers verkställande direktör Tomi Ristimäki.

K. Hartwalls internationella affärsverksamhet ökar kraftigt

Årets tillväxtföretag K. Hartwall är ett familjeföretag som grundades i Sibbo för 90 år sedan och som är inriktat på logistikutrustning. De största kundsegmenten är dagligvaruhandeln, bilindustrin, post och paket samt industriell logistik. Företaget har förenat lastbärare med automatiska lösningar för hantering av laster. Lösningarna möjliggör till exempel effektivare intern logistik och lägre transportkostnader. Kunder är bl.a. Amazon, Walgreens, Carrefour, ICA, Coca-Cola, Arla, Royal Mail, DHL, PostNord, Bosch, Schaeffler, The Home Depot, Target, Volvo, Volkswagen, BMW, Kingfisher och Australian Post. K. Hartwall har siktat på att öka omsättningen till 100 miljoner euro i början av 2020-talet.


Jerker Hartwall.

– Detta pris är ett erkännande för vår långsiktiga strategi för att etablera oss som en innovativ och internationell aktör i mer än 65 länder. Förståelsen för varje lands särdrag och verksamhetsområden samt spridningen av bästa praxis på olika marknader har varit centralt i K. Hartwalls internationalisering. Vi rekommenderar andra finländska företag som strävar efter global tillväxt att tro på sig själva, drömma stort och viktigast av allt: öka den lokala närvaron på företagets viktigaste internationella marknad. Det är också viktigt att finländska internationella företag även i fortsättningen får stöd från offentliga aktörer som kan främja deras verksamhet med hjälp av lokalt kunnande, kontakter och finansiering, och på så sätt hjälper företagen att ta nästa steg mot internationalisering, säger Jerker Hartwall, verkställande direktör för K. Hartwall.

ANDRITZ investerar långsiktigt i hållbar utveckling

I kategorin långvarig internationell investerare gick priset till Andritz, ett företag som levererar system, utrustning och tjänster till massa- och pappersindustrin. I Finland sysselsätter Andritzbolagen cirka 1 600 personer i Kervo, Kotka, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Nyslott, Tammerfors, Vanda och Varkaus. Huvudkontoret ligger i Helsingfors. Exporten står för cirka 90 procent av omsättningen. Den verkstad som företaget tog i bruk i Varkaus i år är en av de största regionala industriinvesteringarna under det här årtusendet. Från nivån 2014 (5 miljoner euro) har investeringarna mer än tredubblats till 2021 (16 miljoner euro). Under de senaste åren har företaget betydligt ökat sina investeringar i produktutvecklingen. De viktigaste forskningsområdena är teknik som stöder hållbar utvecklingen, t.ex. dekarbonatisering, cirkulär ekonomi, hantering av biflöden och återvinning av textilfibrer. Företaget har forskningssamarbete bl.a. med LUT-universitetet, Aaltouniversitetet och Sydöstra Finlands yrkeshögskola (XAMK).


Andritz.

– Vi är stolta över våra innovativa produkter, våra tjänster och framför allt våra experter som utför sitt arbete med passion. Framgången uppstår dock alltid i samarbete med kunden, så vi tackar de finländska skogsindustriföretagen för deras nära samarbete i utvecklandet av nya innovationer. Vi uppmuntrar växande exportföretag att tro på sitt arbete och satsa på kunnig personal. Människonärhet, ödmjukhet och respekt för andra människor och kulturer är nyckeln till internationalisering, säger Kari Tuominen, verkställande direktör för Andritz Oy.

Tillväxtgruppen samlar medelstora företag till Kasvuryhmä

Samarbetspriset beviljades till Kasvuryhmä, som grundades 2015 för att skapa tillväxtvilja och -förmåga för medelstora företag samt en ny kultur för gemensamt lärande så att företagen och Finland har förutsättningar att lyckas även i framtiden. I Kasvuryhmä främjar de medelstora företagens verkställande direktörer, styrelseordförande, ägare och direktörer med ansvar för viktiga tillväxtprojekt företagens tillväxt genom att öppet och konfidentiellt dela sina erfarenheter med andra i samma ställning. Medelstora företag (omsättning över 10 miljoner euro–1 miljarder euro) utgör bara 1,5 procent av alla företag i Finland, men de skapar över en femtedel av de finländska företagens omsättning och lika många arbetstillfällen inom den privata sektorn. Tillväxten hos dessa företag har en betydande inverkan på Finlands ekonomi och samhälle. För närvarande har Kasvuryhmä över 250 chefer för medelstora företag som medlemmar. Gruppens verksamhet har redan under dessa åtta verksamhetsår haft en mycket betydande inverkan på uppkomsten av ny, internationell affärsverksamhet i Finland.


Katriina Anttila.

– -Under de senaste fyra åren har internationaliseringen varit det största enskilda tema som medlemmarna i vår gemenskap har koncentrerat sig på – det har varit huvudtemat i fler än 200 möten. Kasvuryhmä för en radikalt öppen debatt mellan företag och man vill lära sig och hitta lösningar tillsammans. Att sparra och bli sparrad av jämlikar ger näring åt modet att söka framtidshållbar tillväxt och bygga upp förnyelse- och internationaliseringsförmåga. Detta för hela Finlands konkurrenskraft framåt, säger Katriina Anttila, verkställande direktör för Kasvuryhmä.

Bilder på företagen 
Presidents kanslis fotokonto

Mer information

Team Finland
Risto Huhta-Koivisto, Senior Advisor
Business Finland
risto.huhta-koivisto (at) businessfinland.fi
+358 40 343 3347

Kempower Oyj
Tomi Ristimäki, verkställande direktör
tomi.ristimaki (at) kempower.com
+358 44 2899 815

K. Hartwall Oy Ab
Françoise Engberg, Head of Marketing and Communications
francoise.engberg (at) k-hartwall.com
+358 40 7702416

Andritz Oy
Kari Tuominen, verkställande direktör
kari.tuominen (at) andritz.com
+358 40 860 5186

Tillväxtgruppen Finland rf
Katriina Anttila, verkställande direktör
katriina.anttila (at) kasvuryhma.fi
+358 41 4380 469

Nätverket Team Finland främjar Finlands och finländska företags framgångar ute i världen. Nätverket erbjuder offentligt finansierade tjänster för att stödja internationalisering av finländska företag, locka investeringar till Finland och marknadsföra Finlandsbilden i världen. Läs mer om Team Finland och dess tjänster www.team-finland.fi