Anvisningar

Sök finansiering, rapportera genomförandet av projektet och söka ändringar till projektet.

Obs. Avbrott i nätservice på 27.1. kl 18-18.10 och

23.2. kl 18-24.

 

Logga in på nätservicen

Användarbasen för den nya rapporteringstjänsten expanderar. Från och med torsdagen den 19 januari 2023 kommer förutom de minimis-projekt och FoU projekt även de projekt som har fått innovationsstöd för skeppsbyggnad eller finansiering för företagets Co-Innovation-projekt att rapporteras med en ny tjänst.

 

I nätservicen öppnas nu endast en händelse för varje rapporteringsperiod, och i samma rapport specificeras både projektets innehåll och kostnader. Detta undviker situationer där den andra delen av rapporteringen förbises och inte lämnas in.

Frågorna i innehållsrapporten fokuserar nu mer än tidigare på förändringar i organisationen och de viktigaste händelserna i projektets framskridande, till exempel förverkligandet av de överenskomna målen. Anvisningarna för kostnadsrapporteringen har preciserats och rapporten styr tillhandahållandet av de bilagor och utredningar som behövs på de sidor där ärendet behandlas.

Om företaget har ett pågående projekt och du har börjat fylla i rapporten och kostnadsredovisningen före reformen, kan du antingen fortsätta att fylla i hela rapporten och kostnadsredovisningen och skicka dem till Business Finland, eller så kan du ta bort rapporten och kostnadsredovisningen som ännu inte sänts och börja om på nytt med den nya tjänsten. Företag som inte har någon ofullständig rapport eller kostnadsredovisning fyller i rapporten direkt i den nya tjänsten.

Skicka alltid alla bilagor, inklusive lönespecifikationen, genom tjänsten. För att säkerställa bevarandet av lönehemligheten kan lönespecifikation inte laddas ner för att läsas i nätservicen.

Se anvisningar

Hjälp att använda nätservicen

Vi ger råd vid problem med användningen av e-tjänsten vardagar kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00 på tfn 029 469 5800.

Du kan också skicka din fråga via formuläret nedan.

Om du har frågor om innehållet i exempelvis ansökan, rapporteringen eller redovisningen, ska du kontakta kontaktpersonen för ditt projekt.

Sänd dina frågor till nätservicens support

Säker e-post till skrivkontoret

Säker e-post