4/7

Utlysning 9.6.-4.7.2021

Finlands näringslivets deltagande i det europeiska IPCEI i Vätgas

Ansökan öppnas den 9.6.2021 och stängs den 4.7.2021

Mer information

Tero Ijäs
Ecosystems lead, Business Finland
tero.ijas (at) businessfinland.fi

Markku Kivistö
Head of Industry, Business Finland
markku.kivisto (at) businessfinland.fi

Reijo Munther
Head of EU initiatives, Business Finland
reijo.munther (at) businessfinland.fi

Janne Peltola
Ministeriella adviser, Business Finland
janne.peltola (at) tem.fi

Jyrki Alkio
Ledande sakkunnig, TEM
jyrki.alkio (at) tem.fi

IPCEI baserar sig på medlemsstaternas national finansiering och används för EUs ny industristrategins införing.

EUs ny industriellt strategi strävar efter lederskap i klimatfrågor. Särskilt tre faktorer förändrar den europeiska industrin: den gröna övergången, ekonomiska Återhämtning och global konkurrens. Bakom alla dessa ligger de möjliggörande ny tekniker som är kopplat med investeringarna I vätgas. 22 EU länder har förbundit sig att gemensamt främja värdekedjor relaterade till dessa konkurrensfaktorer genom att underteckna en gemensam declaration om temat. Ett nytt europeisk IPCEI i vätgas kommer att startas på grund av deklarationen och Tyskland I leden. Business Finland söker nu Finska partner som har har intressen att delta IPCEI processen som direkta deltagare (direct partner).

Utlysningsmaterial

Ansökningar skall skickas till

Business Finlands registratorskontoret
kirjaamo (at) businessfinland.fi
beteckning "VetyIPCEI BFOY/2/35/2021"  och

TEMs registratorskontoret
kirjaamo (at) tem.fi
beteckning "Vety-IPCEI -haku VN/15551/2021"


#KestäväKasvu