1/11

Utlysning 1.11.2021-31.1.2022

Utlysning om innovationsfinansiering för expertis och teknik inom hälsa och välbefinnande

Utlysningen om finansiering gäller tillämpningsområdet nya innovativa lösningar för hälso- och välbefinnandesektorn som utvecklar digitala lösningar, tekniker och praxis för hälso- och sjukvård. Projektgenomförarna behöver inte verka i dessa branscher, men resultaten bör främja åtgärder i den nya vägkartan för hälsovårdsbranschens tillväxtstrategi som stärker hälsovårdsbranschens ekosystem och exportfrämjande.

För finansiering som beviljas 2022 ska ansökan lämnas in senast 31.1.2022.

 

Info webinar material på finska sidor

Se utlysningstext (pdf)

Utlysningen genomförs inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av EU:s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF). Åtgärderna inom programmet vidtas under 2021–2023. Genom återhämtningsfinansieringen främjasFörnyelsen av näringsstrukturen och de finländska företagens konkurrensfördel på ett hållbart sätt.

Utlysningen riktar sig till företag som söker internationell tillväxt och, i gemensamma projekt, till forskningsorganisationer som stödjer deras utveckling. Företag registrerade i Finland som vill växa och internationalisera sig och som har tillräckliga ekonomiska resurser samt mångsidig kompetens och ett team kan ansöka om finansiering. Dessutom krävs en konkurrensfördel på den internationella marknaden. En forskningsorganisation kan söka medel som en del av ett saminnovationsprojekt.

Utlysningens mål

Konkurrensfördelar och produktivitet måste skapas genom nya affärsmodeller och genom att utnyttja data bättre. På lång sikt är målet att skapa flera företagsdrivna tillväxtekosystem i Finland som riktar sig till den globala tillväxtmarknaden med målet att ha en omsättning i miljardklass, stöda utvecklingen av spetskompetens samt tillkomsten av nya innovativa produkter och tjänster samt inhemsk och internationell kändhet. Utlysningen gäller främst företag som söker internationell tillväxt samt forskningsorganisationer som stöder dem.

Vilka teman kan man söka finansiering för?

Projekt kan gälla exempelvis

 • digitala lösningar för hälsosäkerhet
 • övervakningslösningar för människors välbefinnande
 • digitala stödtjänster för välbefinnande
 • lösningar för teknikstött boende för äldre
 • nytt slags utnyttjande av data och avancerad teknik såsom artificiell intelligens samt bred tillämpning av dessa i hälso- och välbefinnandebranschen
 • främjande av andra mål i den nya vägkartan för hälsobranschens tillväxtstrategi 2020–2023

De viktigaste utlysningskriterierna är preliminärt projektens innovativitet, främjande av digitalisering, inverkan på företagets förnyelse, eftersträvad internationell omsättning, kompetens och förmåga att genomföra projektet samt projektets genomförandeplan.

Hurdana projekt kan man söka finansiering för?

Med finansieringen stöder Business Finland nytt kreativt forskningsarbete. Finansieringen riktas mot självständiga forskningsprojekt i företagen eller mot Co-innovation-projekt tillsammans med forskningsorganisationer. Projekten ska avslutas senast 31.12.2025.

Finansieringens effekter för projekten:

 • skapar ny kompetens och kunskap för företag och samarbetsnätverk
 • man tar en större risk än normalt, vilket innebär stor marknadspotential om man lyckas
 • efter att projektet avslutats behövs ofta ytterligare utvecklingsarbete för att kommersialisera resultaten.

Hur ansöker man om finansieringen?

De grundläggande uppgifterna om sökanden och ansökan fylls i på normalt sätt i Business Finlands nätservice.

 • Välj finansieringstjänst:
  • Företag: "Forskning, utveckling och pilotförsök" eller "Co-innovation"
  • Forskningsorganisationer: "Co-innovation"
 • Välj i punkten "Program och övriga kopplingar" i anknytning till ansökan "RRF – Finlands program för hållbar tillväxt" och i menyn som identifiering "RRF – Hälsa och välbefinnande".
 • Svara på frågorna om projektets miljöeffekter. Alla projekt som finansieras av Finlands program för hållbar tillväxt ska uppfylla de så kallade "Do No Significant Harm"-kraven. Ett krav enligt EU:s återhämtningsinstrument är att inga åtgärder får innebära betydande skada för miljön.

Tidsplan för utlysningen

Enligt den preliminära planen beviljas finansiering 2022 och 2023 till ett belopp av totalt fyra miljoner euro. Business Finland fattar beslut om finansieringen enligt de normala urvalskriterierna. För finansiering som beviljas 2022 ska ansökan lämnas in senast 31.1.2022 och för finansiering som beviljas 2023 senast i slutet av 2022.

Ta kontakt

Vänligen kontakta er kontaktperson hos Business Finland eller vår kundservice (Skicka ett meddelande med rubriken: RRF – Hälsa och välbefinnande i god tid innan ansökan lämnas in.

Om du är en ny kund, gå till sidan Bli kund.

Mer information

Outi Tuovila, Laura Mustaniemi. E-postadresser: fornamn.efternamn@businessfinland.fi

 

#HållbarTillväxt

 

Photo: FIMM, University of Helsinki