30/3

Utlysning 7.12.2022-30.3.2023

Utlysning: ERA-MIN3 Joint Transnational Call 2023

ERA-MIN3 (Raw Materials for the Sustainable Development and the Circular Economy)

Ytterligare information


Maarit Kokko
+358 40 761 9555
maarit.kokko (at) businessfinland.fi

Utlysningen är för internationella konsortier. Vänligen se utlysningstexten för formella krav på konsortiekonstellationen. Deltagande länder inkluderar flera EU länder samt Turkiet, Kanada-Québec och Sydafrika.

Utlysningens ansökningsperiod 7.12.2022-30.3.2023. 

Finländska små och medelstora företag samt stora företag som vill ansöka om finansiering från Business Finland kan delta i ett konsortium antingen självständigt eller tillsammans med andra finländska samarbetspartner. Som medlemmar i ett konsortium kan företagen ansöka om finansiering från Business Finland eller fungera som in-kind-partner. Forskningsorganisationer kan ansöka om finansiering via ett konsortium som omfattar minst tre företag, varav två är finländska företag (små, medelstora eller stora företag). ERA-MIN3 villkoren måste också uppfyllas.

De sökande kan gärna kontakta Business Finland i god tid innan de lämnar in sina ansökningar.

Läs mer