31/3

Utlysning 17.1.-31.3.2023

Batteriindustrin: finansieringsutlysning 2023

Syftet med utlysningen är att främja pilot, demonstrationer och investeringar i batteriets värdekedja och återvinning av batterimaterial i Finland. Dessutom främjar projekten tillväxt för företag och sysselsättning i såväl hemlandet som internationellt.

Ytterligare information

 

Maarit Kokko
Business Finland
maarit.kokko (at) businessfinland.fi

Business Finland samt Arbets- och Näringsministeriets finansieringsutlysning är avsedd för:

  • pilot- och demonstrationsprojekt inom batteriindustrin.
  • investeringsprojekt som leder till bättre eller mer effektivt miljöskydd eller investeringsprojekt för återvinning och återanvändning av batterimaterial.
  • En kompletterande utlysning som ska öppnas senare i våren (beroende på när den nya energistödsförordningen träder i kraft) är avsedd för investeringar i ny teknik relaterade till produktion av förnybar energi eller energieffektivitet.

Syftet med utlysningen är att främja pilot, demonstrationer och investeringar i batteriets värdekedja och återvinning av batterimaterial i Finland. Dessutom främjar projekten tillväxt för företag och sysselsättning i såväl hemlandet som internationellt.

Projekten ska delvis finansieras av EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens, i enlighet med Finlands program för hållbar tillväxt (Recovery and Resilience Facility, RRF). Planen är att använda totalt 38 MEUR medel för utlysningen i 2023. 34 MEUR är nationella finansiering och en 4 MEUR är från EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens.

Ansökningar ska lämnas in senast den 31 mars 2023.

NOTERA! En kompletterande utlysning för ny teknikinvesteringar relaterade till produktion av förnybar energi eller energieffektivitet publicerades den 15.3.2023.

Ansökningsanvisningar (pdf)