21/11

Utlysning 1.9.–21.11.2023

Finansieringsansökan för Driving Urban Transition (DUT)

Partnerskapet Driving Urban Transition (DUT) ökar effektiviteten för att svara på städernas utmaningar.

Mer information

Mer information om ansökan


Business Finlands kontaktpersoner

Sini Uuttu, Karin Wikman, Ilmari Absetz

fornamn.slaktnamn@businessfinland.fi

Partnerskapet Driving Urban Transition (DUT) ökar effektiviteten för att svara på städernas utmaningar. Syftet är att stöda gränsöverskridande forsknings- och/eller innovationsprojekt som handlar om städernas utmaningar för att hjälpa städerna att gå mot en mer hållbar ekonomi och verksamhet.

Utmaningarna är grupperade i tre teman som kallas Transition Pathways:

  • Positive Energy Districts (PED)
  • 15 minuters stad (15mC)
  • Circular Urban Economies (CUE)

Varje förslag ska omfatta minst tre partner från tre länder som är berättigade till finansiering från den nationella/regionala finansieringsmyndigheten. Ansökan är öppen för många vetenskapsområden och välkomnar tvärvetenskapliga tillvägagångssätt. Det internationella samarbetets mervärde bör tydligt anges.

Företag och forskningsorganisationer kan delta i ansökan. Om en finländsk forskningsorganisation ansöker om finansieringen ska minst tre andra företag delta, varav två ska vara finländska företag. Företagen behöver inte ansöka om finansiering för sina egna FoU-projekt.

Ansökan görs i två steg och tidsfristen för det första steget löper ut 21.11.2023 kl. 13.00 CET. Ansökningar skickas in via DUT-ansökningsportalen. De slutliga ansökningarna ska lämnas in via DUT-ansökningsportalen och Business Finlands ansökningsportal senast 30.4.2023 kl. 13.00 CET. Endast ansökningar som bjudits in efter det första skedet får lämna in i en ansökan i det andra skedet.

DUT Call 2022 finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Horizon Europe Partnership-programmet. Ansökan är också en del av evenemanget MICall 2022 för att främja uppgiften Urban Transition Mission of Mission Innovation.

Mer information om ansökan