Kundservice

AKTUELL INFORMATION FÖR KUNDER

Handläggningstider – Utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer

  • Ansökningar: Vi kan inte uppskatta handläggningstiden
  • Ändringsansökningar: 30 dagar
  • Slutrapport: 21 dagar

Vi kan tyvärr inte uppskatta ansökningarnas exakta handläggningstider. Vi handlägger ansökningarna i den ordning vi har tagit emot dem och kan inte ta ansökningar förbi kön.

BUSINESS FINLAND KUNDSERVICE

Vår kundservice är öppen vardagar kl. 9–15 på numret +358 29 469 5800. Du kan ställa frågor om Business Finlands tjänster och om användningen av nätservicen.

HJÄLP FÖR FÖRETAG I FINLAND

FöretagsFinlands telefonservice ger råd i olika situationer till nystartade företag i Finland: +358 295 020 500.

Meddelande till kundservicen

Önskar du få ett svar på det här meddelandet?

An error has occurred while getting captcha image

Nätservice

I Business Finlands nätservice kan du sköta ärenden gällande finansiering. Du kan till exempel

  • ansöka om finansiering
  • skicka begäran om tilläggsutredning
  • ansöka om projektändring
  • skicka slutrapport

Nätservice