Ansvarstagandet blir företagets och hela regionens storsäljare

Genom Sustainable Travel Finland-utbildningen ska hela regionen engageras i hållbar turism.

Hela regionen med i ansvarsarbetet

Visit Finland Akademin har planerat en särskild utbildningsdag till stöd för programmet Sustainable Travel Finland. Sustainable Travel Finland-utbildningen är ett bra sätt att få igång ett regionalt program för hållbar turism och få hela regionens företagsnätverk att engagera sig för en hållbar turism. Konkret och praktisk träning ger bra baskunskaper och utgångspunkter för systematisk marknadsföring av hållbar turism på företagsnivå.

Under utbildningsdagen kommer bland annat följande frågor att tas upp:

  • Ekologiskt ansvar
  • Ekonomiskt ansvar
  • Sociokulturellt ansvar
  • Etiska aktiviteter
  • Marknadsföring av ansvar och kommunikation
  • Ledning och introduktion ur ansvarssynpunkt
  • Ansvaret för matturismen
  • Tips och senaste nytt

Utbildningsdagen har planerats för företagsgrupper så att övergången till Sustainable Travel Finland-plattformen vid dagens slut är lätt och resan mot Sustainable Travel Finland-märket börjar. Även om innehållet i träningsreceptet alltid är detsamma, skräddarsys det med hänsyn till områdets särskilda behov. Det är därför viktigt att den regionala organisationen i förväg diskuterar de prioriteringar som önskas och det lokala företagsnätverket med utbildaren.

Engagerande utbildning inspirerar

Övningarna är interaktiva, tillämpade, engagerande, av typen workshop, utan att den teoretiska delen glöms bort. Under dagen kommer kunskapen om och förståelsen för hållbar turism att öka och företagens ansvarsplaner att konkretiseras. I slutet av kursdagen kommer utbildaren att introducera plattformen Sustainable Travel Finland för deltagarna.

Syftet med utbildningsdagen är att de deltagande företagen ska få tips om hur ansvarskommunikationen ska skötas och hur de ska sammanställa en egen ansvarsplan med beaktande av företagets nuvarande tillstånd och framtidsmål.

Utbildningen är en inspirerande start på Sustainable Travel Finlands utvecklingsstig, och varje deltagares aktiva medverkan har stor betydelse för utbildningsdagens utfall.

Du kan lära dig mer om de utbildningsområden som kursledarna erbjuder genom att ta del av deras profiler.