Finland – Global hotspot för 6G-forskning och utveckling

6G Bridge-programmet syftar till att göra Finland till den globala ledaren när det gäller att tillhandahålla nytt värde med 5G Advanced och 6G-teknologier för hållbara industrier och samhällen t.ex. i smarta städer, smart energi, smarta hamnar och smarta fabriker med olika ekosystemaktörer.

Program
beskrivning

Business Finlands 6G Bridge-program banar väg för 6G och syftar till att hjälpa till att bibehålla den finska föregångaren. 6G Bridge-programmet syftar till att göra Finland till den globala ledaren när det gäller att tillhandahålla nytt värde med 5G Advanced och 6G-teknologier för hållbara industrier och samhällen t.ex. i smarta städer, smart energi, smarta hamnar och smarta fabriker med olika ekosystemaktörer. Dessa ger en konkret och mångsidig grund även för det nya 6G-samarbetet – både ur tänkesätt och påverkan.

6G Bridge-programmet uppmuntrar finländska forskare och företag av högsta klass att radikalt öka både nationellt och internationellt samarbete – även utanför EU. Programmålen kommer att uppfyllas t.ex. förbi:

  • Öka ekosystemdrivet samarbete inom forskning och innovation för 5GA/6G
  • Bygga framtida affärsekosystem i 5GA/6G och attrahera internationella investeringar
  • Förstärkning av nyckelfunktionerna i 5GA/6G
  • Främja test- och experimentanläggningar i 6G

Programmet löper från januari 2023 till slutet av 2026 med en planerad budget på 130 miljoner euro för innovationsfinansiering. 6G Bridge-programmet är en viktig del av uppdraget Digital Native Finland. Det kommer att hjälpa Finland att behålla ledarskapet i framtida uppkopplingar och ge tillväxtmöjligheter för finska företag.

Ta
kontakt

Head of Program

Pekka Rantala

+358 40 5038 808