Större och starkare tillsammans

Business Finlands tjänster inom internationalisering och innovationsfinansiering skräddarsys i enlighet med de specifika målsättningar och målgrupper som de enskilda programmen har. Nätverken är en viktig del av programmen. De erbjuder både kollegialt lärande och kollektiv styrka till olika aktörer som kämpar med samma utmaningar.

Program

Business Finland drar igång program inom sådana områden som har betydande ny marknadspotential för finländska företag.  Avsikten med programverksamheten är att aktivera företagen att dra nytta av marknadsomställningar och öka förståelsen för teman som inverkar på affärsverksamhetens framtid. Det här leder till tillväxt inom den internationella affärsverksamheten och förnyar det finländska samhället. Vår verksamhet är långsiktig, det vill säga programmen pågår vanligen i 4–6 år.

Inom ramen för programmen löser vi gemensamma utmaningar och lär oss av kolleger. Programmen sammanför olika aktörer på ett unikt sätt. Dels olika stora företag som söker nya idéer och internationalisering, dels forskningsinstitut och andra organisationer som samarbetar med dessa företag.

Business Finlands programverksamhet är i linje med FN: s program för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som tar lika hänsyn till miljö, ekonomi och människor. Utmaningarna med hållbar utveckling erbjuder nya affärsmöjligheter för finska företag, till exempel i utvecklingen av smarta digitala lösningar.

Skräddarsydda paket med tjänster inom internationalisering och innovationsfinansiering

Programmen erbjuder tjänster i form av paketlösningar som är skräddarsydda enligt de enskilda programmens målsättningar.

  • Vi ger företagen rådgivning när det gäller marknadsinträden och att skapa kontaktnät med lämpliga företagspartner.
  • Företagen får hjälp med att hitta nya tillväxtmarknader och kunder liksom utvidga det internationella kontaktnätet och förnya sig genom innovationer.
  • Vi sammanför internationella investerare och företag för att skaffa kapital.

Programmen har i regel ingen medlemsavgift. Däremot är sådana tjänster som syftar till att utveckla företagets affärsverksamhet (såsom mässavdelningar, delegationsresor, träffar med köpare) avgiftsbelagda.

Läs mer