FINLÄNDSK RYMDKOMPETENS PÅ VÄRLDSKARTAN

Målet för programmet New Space Economy är att utnyttja tillväxtmöjligheterna inom rymdbranschen och presentera finländsk kompetens internationellt.

Program
beskrivning

TJÄNSTER

Efterfrågan på kompetens inom rymdaffärsverksamhet växer globalt. Nu pågår ett världsomfattande brytningsskede där aktörerna, rollerna och sätten för utförande i rymdsektorn förnyas. Du kan bekanta det med den mångsidiga finländska rymdkompetensen i videon.

Business Finlands program New Space Economy erbjuder innovationsfinansiering, nätverk och internationaliseringstjänster för utvecklingen av finländsk rymdkompetens till en global affärsverksamhet.

MÅLGRUPPER

Programmet New Space Economy är avsett för finländska startup-företag som förnyar den växande rymdsektorn, företag inom den tillverkande industrin som strävar efter tillväxt och företag som utnyttjar data.

Inom programmet finansieras även finländsk rymdforskning.

MÅL

Målet för programmet New Space Economy är att få mätbara resultat som påverkar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen genom nätverk samt genom nya affärsmodeller. Programmet siktar även på att förnya den finska rymdsektoren.

Målet stöds av Europeiska Rymdorganisationen ESA:s accelerator i Otnäs, som under de kommande åren erbjuder femtio innovativa företag som siktar på tillväxt ett gott utgångsläge för att nå internationella marknader.

KOM MED I PROGRAMMET

Genom att komma med i New Space Economy-programmet får ditt företag information om åtgärder inom programmet, såsom seminarier och matchmaking-tillställningar samt synlighet i media. Som medlem i programmet har ditt företag möjlighet att delta i stora evenemang och skräddarsydda utbildningar. Programmet New Space Economy erbjuder finansiering för företag, bidrar till utvecklingen av internationell affärsverksamhet med hjälp av Business Finlands globala nätverk och stöder samarbete mellan företag.

Det är gratis att gå med i programmet, men en del av åtgärderna kan vara avgiftsbelagda. Programmet avslutar i 2022.

Mer information fås av programchef Markus Ranne (se kontaktuppgifterna nedan).

FINLÄNDSK TOPPKOMPETENS INOM RYMDSEKTORN

Som medlem av Europeiska Rymdorganisationen ESA har Finland i decennier deltagit i den europeiska rymdverksamheten. På webbplatsen Space Finland kan du bekanta dig med den finländska rymdkompetens. På webbplatsen presenteras rymdverksamheten ur Finlands, affärsverksamhetens och forskningens synvinkel.

Ta del av finländsk rymdkompetens: www.spacefinland.fi

Följ programmet på Twitter: @spacefinland

Ta
kontakt

Head of New Space Economy Finland

Markus Ranne

+358 40 343 3453