Business Finland och Finlands program för hållbar tillväxt

530 miljoner euro kommer att beviljas finska företag via Business Finland från Europeiska unionens återhämtningsinstrument.

RRF
Finansiering

Av finansieringen från Europeiska unionens återhämtningsinstrument, (Recovery and Resilience Facility, RRF), kommer cirka 150-170 miljoner euro per år att beviljas för 2021-2023 via Business Finland. Business Finland har totalt beviljats bevillningsfullmakter till ett värde av cirka 530 miljoner euro.

Finlands program för hållbar tillväxt främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovationer. Med återhämtningsfinansieringen främjas en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrensfördel för finska företag baserad på hållbara lösningar.

#HållbarTillväxt