Siirry sisältöön

23/8

Haku 12.7.-23.8.2021

Business Finland avaa mikroelektroniikkaan ja konnektiviteettiin kohdistuvan ME-CT IPCEI-haun

Suomalaisen elinkeinoelämän osallistuminen eurooppalaiseen mikroelektroniikan ja konnektiviteetin IPCEI:hin.

 

Haku aukeaa 12.7.2021 ja päättyy 23.8.2021.

Lisätietoja

Kari J. Leino
Ecosystems lead, Business Finland
kari.leino (at) businessfinland.fi

Reijo Munther
Head of EU initiatives, Business Finland
reijo.munther (at) businessfinland.fi


Janne Peltola
Neuvotteleva virkamies, Työ- ja elinkeinoministeriö
janne.peltola (at) tem.fi


Jyrki Alkio
Johtava asiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
jyrki.alkio (at) tem.fi

Haku on päättynyt!

IPCEI on jäsenmaiden kansalliseen rahoitukseen pohjaava toimintamuoto, jolla Euroopan uutta teollisuusstrategiaa viedään käytäntöön.

Osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa Business Finland avaa mikroelektroniikkaan ja konnektiviteettiin kohdistuvan ME-CT IPCEI-haun. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

Eurooppa siirtyy kohti ilmastojohtajuutta. Erityisesti kolme tekijää muuttaa Euroopan teollisuutta: vihreä ja digitaalinen kaksoissiirtymä, talouden elvyttäminen ja maailmanlaajuinen kilpailu. Muutoksen taustalla tärkeässä roolissa ovat vähähiilisyyden mahdollistavat teknologiset ratkaisut, kuten digitalisaatioon mikroelektroniikkaan liittyvät tutkimuksesta ja kehityksestä syntyvät investoinnit. 22 EU-maata ovat syksyllä 2020 sitoutuneet yhdessä vahvistamaan prosessorien ja muiden puolijohdekomponenttien kriittisiä kilpailutekijöitä allekirjoittamalla yhteisen julistuksen. Julistuksen perusteella on käynnistynyt Saksan vetämä vuoropuhelu, joka tähtää mikroelektroniikan ja konnektiviteetin (ME-CT) edistämiseen kohdistuvan IPCEI (Important Project of Common European Interest) -prosessin käynnistymiseen.

Nyt avautuvaan Suomen kansalliseen hakuun voivat osallistua ne Suomessa toimivat yritykset, jotka tavoittelevat suoraa jäsenyyttä (direct partner) ME-CT IPCEI:ssä. IPCEIhin valittavat hankkeet ovat kooltaan merkittäviä ja osallistuvat yritykset ovat jo tunnistaneet paikkansa eurooppalaisen mikroelektroniikan ja konnektiviteetin arvoketjun osana.

Hakumateriaalit

Hakemukset osoitetaan

Business Finlandin kirjaamoon
kirjaamo (at) businessfinland.fi
tunnuksella "RRF ME-CT IPCEI BFOY/1/942/2021"

TEMin kirjaamoon
kirjaamo (at) tem.fi
tunnuksella "RRF ME-CT IPCEI VN/3285/2021"

HUOM! Hakemukset on jätettävä molempiin kirjaamoihin.

 

#KestäväKasvu