23/8

Utlysning 12.7.-23.8.2021

Utlysning: Finlands program för hållbar tillväxt

Finländska näringslivets deltagande i det europeiska IPCEI för mikroelektronik och konnektivitet.
 

Ansökan öppnas den 12.7.2021 och stängs den 23.8.2021.

Mer information

Kari J. Leino
Ecosystems lead, Business Finland
kari.leino (at) businessfinland.fi

Reijo Munther
Head of EU initiatives , Business Finland
reijo.munther (at) businessfinland.fi


Janne Peltola
Ministeriella adviser, TEM
janne.peltola (at) tem.fi


Jyrki Alkio
Ledande sakkunnig, TEM
jyrki.alkio (at) tem.fi

IPCEI baserar sig på medlemsstaternas nationella finansiering och används för införing av EUs nya industristrategin.

EUs nya industriella strategi strävar efter ledarskap i klimatfrågor. Särskilt tre faktorer förändrar den europeiska industrin: den digitala och gröna tvillingövergången, ekonomiska återhämtningen och globala konkurrensen. Bakom alla dessa ligger de möjliggörande nya teknologierna bl.a. mikroelektronik och konnektivitet. 22 EU länder har förbundit sig att gemensamt främja värdekedjor relaterade till mikroprocessorer och andra halvledarkretsar genom att underteckna en gemensam deklaration om temat.

Ett nytt europeiskt IPCEI för mikroelektronik och konnektivitet (ME-CT) kommer att starta som följd av deklarationen och Tyskland leder diskussionerna. Business Finland söker nu finska företag som har intresse att delta i IPCEI processen som direkta deltagare (direct partner), har investeringsplaner inom mikroelektronik och konnektivitet och har varit i kontakt med europeiska företag som planerar att delta i ME-CT IPCEI.

Utlysningen tillhör Finlands program för hållbar tillväxt som stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovationer.

Ansökningsmaterial

Ansökningar skall skickas till

Business Finlandin kirjaamo
kirjaamo (at) businessfinland.fi
beteckning "RRF ME-CT IPCEI BFOY/1/942/2021"

TEMin kirjaamo
kirjaamo (at) tem.fi
beteckning "RRF ME-CT IPCEI VN/3285/2021"

OBS! Ansökningar skall skickas till båda registraturer.

 

#KestäväKasvu