Siirry sisältöön

15/12

Haku 15.9.-15.12.2021

Rahoitushaku: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit

Haun kohderyhmänä ovat sivuvirtojen ja eri materiaalien uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen teollisia investointeja tai pilotointi- ja demonstraatiolaitoksia tekevät edelläkävijäyritykset. Yritysten tulee toimia Suomessa.

 

Lisätietoja

Tuomas Lehtinen
Business Finland

Ilmari Absetz
Business Finland

s-posti: etunimi.sukunimi@businessfinland.fi

Haku on päättynyt! 

Investointituella vauhditetaan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen (esim. biotalouden) sekä muiden keskeisten materiaalien (esim. muovit, tekstiilit, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, rakennus- ja purkumateriaalit) uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Katso 20.9.2021 infotilaisuuden tallenne

Infotilaisuuden 20.9.2021  aineistot 

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Haun kohderyhmänä ovat sivuvirtojen ja eri materiaalien uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen teollisia investointeja tai pilotointi- ja demonstraatiolaitoksia tekevät yritykset. Edelläkävijäyritysten tulee toimia Suomessa.

Rahoitus kohdistetaan

  • ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin
  • pilotti- ja demonstraatiolaitoksiin
  • uuden teknologian käyttöönottoon olemassa olevissa prosesseissa
  • uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistäviin digitaalisiin ratkaisuihin (ei verkkokauppaan ja jakelukanavan investointiin).

Akkumateriaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön hankkeet eivät ole tämän haun piirissä, vaan niille on käynnissä oma erillinen hakunsa: Akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeet.

Hankkeen rahoitettavuuden arviointi

Business Finlandin rahoitus on aina harkinnanvaraista. Rahoituspäätös tehdään haussa määriteltyjen kriteerien ja normaalien Business Finlandin rahoituskriteerien perusteella. Arviointiin vaikuttavia asioita ovat

  • hankkeen avulla saavutettava uusi liikevaihto
  • hankkeessa esitetyn ratkaisun uutuusarvo
  • hankkeen vaikutus kiertotalouden edistämiseen Suomessa (paikallinen, kansallinen tai kansainvälisen tason vaikutus)
  • hankkeen toteuttamiskelpoisuus

Business Finland voi ottaa tässä haussa huomioon myös ne haun sisällön näkökulmasta relevantit hakemukset, jotka ovat saapuneet Business Finlandiin 16.4.2021 päättyneeseen kiertotalouden investointiavustushakuun. Tarkasteluun voidaan ottaa kevään hakemusten vertailussa hyvin menestyneet hakemukset, joihin rahoitusta ei riittänyt ja jotka sen vuoksi on jätetty odottamaan syksyn hakua. Business Finland ilmoittaa tällaisista tapauksista hakijoille erikseen. Hakijoiden tulee valmistautua toimittamaan tarvittavat lisätiedot tätä hakua koskien, mikäli he haluavat hakemusten olevan mukana syksyn hakukierroksen arvioinnissa.

Rahoitus ei rasita yrityksen de minimis- eikä komission tilapäisen 1 800 000 euron tukiohjelman kiintiötä.

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitushakemus jätetään Business Finlandin Asiointipalvelussa. Pilotointi- ja demonstraatiohankkeiden rahoitusta  haetaan tutkimus, kehitys ja pilotointi -hakemuksella. Investointihankkeiden rahoitusta haetaan Kiertotalouden investointiavustus -hakemuksella. 

Hakemuksen kohdassa RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma valitaan hakutunnus RRF – Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit.

Haku toteuttaa osaltaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Hakuaikataulu

Hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Business Finlandiin hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Haku sulkeutuu 15.12.2021

Mikäli hakija haluaa hakemuksen käsittelyä vuoden 2021 aikana, hakemus tulee jättää viimeistään 8.10.2021.

Tutustu hakuohjeisiin (pdf)

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

Kiinnostuitko?

Jos haluat lisätietoja hausta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja jätä viesti tunnisteella: RRF – kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointiavustus. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Jos olet uusi asiakas, siirry Tule asiakkaaksi -sivulle.

Tietoa Business Finlndin tutkimus- ja kehitysrahoituksesta

Kysymyksiä ja vastauksia Kierrätys- ja uudelleenkäyttörahoituksesta

Lisätietoja

Tuomas Lehtinen
Business Finland

Ilmari Absetz
Business Finland

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@businessfinland.fi

#KestäväKasvu