15/12

Utlysning 15.9.-15.12.2021

Investeringsstöd för återvinning och återanvändning

Med investeringsstödet påskyndas återanvändning och återvinning av industrins sido- och avfallsströmmar (till exempel från bioekonomi) och andra centrala material (såsom plast, textilier, förpackningar, elapparater och elektronisk utrustning, bygg- och rivningsmaterial).

 

Ytterligare information

 

Tuomas Lehtinen
Business Finland

 

Ilmari Absetz
Business Finland

 

E-postadresser: fornamn.efternamn@businessfinland.fi

Informationsevenemang om investeringsstödet för återvinning och återanvändning  på finska 20.92021 kl. 15 – 16

Vilken typ av projekt kan jag ansöka om finansiering för?

Målgruppen för ansökan är föregångarföretag som gör industriella investeringar i återvinning och återanvändning av avfalls- och sidoströmmar i Finland. Företagen måste vara registrerade i Finland.

Finansiering riktas till

  • de första kommersiella anläggningarna
  • pilot- och visningsanläggningar
  • införande av ny teknik i befintliga processer
  • digitala lösningar för återanvändning och återvinning (inte investeringar i en webbutik eller distributionskanal).

Projekt för återvinning och återanvändning av batterimaterial omfattas inte av denna ansökan, för dem pågår en separat ansökan: Pilot-, demonstrations- och investeringsprojekt inom batteriindustrin.

Business Finland kan i denna ansökan även beakta sådana ansökningar som är relevanta med tanke på ansökans innehåll, som kommit till Business Finland inom den ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi som avslutades den 16 april 2021. Ansökningar som klarade sig bra i jämförelsen av vårens ansökningar, men som finansieringen inte räckte till och som därför lämnades att vänta på höstens ansökan, kan tas upp till granskning. Business Finland meddelar de sökande separat i sådana fall. De sökande ska vara beredda att lämna in nödvändiga tilläggsuppgifter om denna ansökan, om de vill att deras ansökan ska ingå i utvärderingen i höstens ansökningsomgång. 

Finansieringen belastar inte företagets de minimis-kvot eller kvoten för kommissionens tillfälliga stödprogram på 1 800 000 euro. 

Hur ansöker jag om finansiering?

Skicka din finansieringsansökan via Business Finlands Nätservice. Finansieringen för forsknings- och utvecklingsprojekt söks med ansökan Forskning och utveckling. Finansieringen för investeringsprojekt söks med ansökan Investeringsstöd för circular ekonomi.  

Ansökan finns under RRF – Finlands program för hållbar tillväxt och söknamnet  RRF –Investering i återanvändning och återvinning, orsknings- och återvinning.

Ansökan bidrar till Finlands program för hållbar tillväxt, som ingår i EU: s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF). Med återhämtningsfinansieringen främjas en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrensfördel för finska företag baserad på hållbara lösningar.

Ansökningstidtabell

Vi rekommenderar att de sökande kontaktar Business Finland i god tid innan ansökan lämnas in. Ansökningstiden går ut 15.12.2021. 

Om den sökande vill att ansökan behandlas under år 2021 ska ansökan lämnas in senast 8.10.2021.

Läs ansökningsanvisningarna (pdf)

Läs mer om Finland's program för hållbar tillväxt

 

#HållbarTillväxt 

 

 

Ansökan finns under RRF – Finlands program för hållbar tillväxt och söknamnet  RRF –  Investering i återanvändning och återvinning.orsknings- och