Siirry sisältöön

29/6

Haku 14.4.-29.6.2022

Rahoitushaku fotoniikan yhteishankkeille: Photonics 2022 Call on Next Generation Integrated Photonic Sensing

Eureka-verkosto on avannut yhteistyössä eurooppalaisen teknologia-alusta Photonics21:n kanssa yhteisen rahoitushaun fotoniikkaan liittyville hankkeille. Haku on suunnattu aiheesta kiinnostuneille (teknologia)yrityksille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille.

Lisätietoja

 

Kari Leino
Business Finland
kari.leino (at) businessfinland.fi
+358 50 557 7698

 

Jöns Tuomaranta
Business Finland
jons.tuomaranta (at) businessfinland.fi
+358 40 557 3079

Haku on päättynyt!

Tässä haussa etusijalla on teema 'Next Generation Integrated Photonic Sensing'. Haku toteutetaan yhteistyössä yhdeksän maan kanssa.

Haun temaattinen rajaus

Yhteishanke-ehdotusten tulee keskittyä vähintään yhteen seuraavista kolmesta osa-alueista:

1. Fotoniset integroidut piirit (PICs – photonic integrated circuits):
Fotoniikan ja elektroniikan integrointi uudenlaisiksi fotonisiksi antureiksi ja anturisysteemeiksi ottaen huomioon lähestymistavat kotelointiin ja liitäntöihin, skaalautuvuuden, CMOS-yhteensopivuuden ja uudet materiaalit

2. Fotoniset kvanttisensorit (QPICs – photonic quantum sensors):
Yhdistäen ja integroiden klassisen ja kvanttioptiikan (esim. fotoniselle integroidulle piirille) käyttäen kvanttimekaanisia ominaisuuksia tai ilmiötä suorittamaan fysikaalisen suureen mittauksen

3. Hybridianturit (hybrid sensing):
Yhdistäen kaksi tai useampi anturointimetodia – joista vähintään yksi on fotoniikan alueelta – mahdollistamaan uudet anturisovellutukset tai merkittävästi parantamaan jo olemassa olevaa anturisovellutusta

Yhteishankkeen tutkimus- ja kehitystyön (T&K) tavoitteena tulee olla tulevaisuuden anturiteknologiat ja -järjestelmät, jotka on suunnattu vähintään yhteen seuraavista haasteista:

 • Ilmaston ja ympäristön suojelu mukaan lukien energian kulutuksen vähentäminen
 • Massamarkkinoille tarkoitetut uudenlaiset loppukäyttäjätuotteet, joissa fotoniset anturit ja järjestelmät ovat kestävää kehitystä tukevia, robusteja, miniatyrisoituja sekä skaalautuvia

Hakijoiden tulee selvästi määrittää sovellutusalueet ja sovellutukset (mielellään tuotteet), joihin projektin tuloksilla tähdätään. Potentiaaliset sovellutusalueet (mutta ei niihin rajoitettuja) ovat ympäristön monitorointi, prosessikontrolli, liikkuvuus (liikenne ja liikkeentunnistus), terveyden monitorointi ja ruuan valvonta.

Eureka-yhteistyön periaatteita

Eureka-yhteistyö tapahtuu teollisuuden omilla ehdoilla, ja T&K-hankkeiden sisällöt päästään määrittelemään itse. Eureka-rahoitus poikkeaa EU-rahoituksesta siten, että se toteutetaan yhteistyössä oman maan innovaatiorahoittajien kanssa.

Rahoitus on mahdollinen konsortioille, joissa on vähintään kaksi osapuolta eri maista. Käytännössä hankkeet ovat yleensä huomattavasti laajempia pitäen sisällään pk-yrityksiä, suuria yrityksiä ja julkisen tutkimuksen organisaatioita.

Eurekan yleiset säännöt osallistumiselle

Rahoitettavien konsortioiden ja projektiehdotusten tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Haku on avoin yrityksille, tutkimuslaitoksille/organisaatioille ja yliopistoille.
 • Projekti-idean täytyy edustaa kansainvälistä yhteistyötä projektin muodossa.
 • Projektin konsortion täytyy muodostua vähintään kahdesta itsenäisestä oikeushenkilöstä (vähintään yksi yritys/maa), jotka hakevat rahoitusta vähintään kahdesta osallistuvasta maasta tai alueesta.
 • Projektiehdotuksen tulee olla vähintään yhdestä osa-alueesta yllä esitetyn temaattisen rajauksen mukaisesti sekä selkeästi haun pääteeman mukainen.
 • Projektiehdotusten tulee osoittaa sitä ilmeistä etua ja lisäarvoa, joka on seurausta projektin jäsenten välisestä teknologisesta yhteistyöstä (esim. kasvanut tietopohja, kaupalliset potentiaaliset asiakkuudet, pääsy T&K-infrastruktuuriin jne.).
 • Projektiehdotusten tulee olla innovatiivisia ja niihin tulee sisältyä teknologinen riski.
 • Projektiehdotusten tulee sisältää kaupallistamissuunnitelma (aikatauluineen), joka osoittaa kuinka projektin tuloksia hyödynnetään, sovelletaan ja/tai kaupallistetaan.
 • Projektiehdotusten pitää osoittaa myötävaikutusta kaikilta projektiin osallistuvilta partnereilta eri maista samanlaisin mahdollisuuksin, ja projektin tulee olla yhtä merkittävä kaikille. Enintään 70% kaikista hyväksyttävistä projektikustannuksista voi olla aiheutunut yhdestä partnerista tai yhden maan partnereista kollektiivisesti yhteensä.
 • Projektiehdotusten tulee olla ainoastaan siviilikäyttöön tarkoitettuja.
 • Haetun projektin kokonaiskesto on rajoitettu maksimissaan 36 kuukauteen mukaan lukien mahdolliset myöhemmin anotut jatkoajat.

Hakuun osallistuvat järjestöt ja maat

Hakuun osallistuvat eurooppalaiset teolliset järjestöt ovat Photonics21 ja Eureka. Yhteistyömaita ovat: Belgia (Flanders), Irlanti, Itävalta, Puola, Ranska, Saksa, Sveitsi ja Tanska.

Business Finlandin rahoitus

Business Finland voi rahoittaa suomalaisosapuolia tälle hakukierrokselle osallistuvissa hankekonsortioissa. Rahoituksessa sovelletaan kansallisia rahoituskriteereitä mukaan lukien Co-Innovation-rahoituksen kriteerit. Haulle ei ole varattu erillistä rahoitusta, vaan hakemukset kilpailevat rahoituksesta muiden hankkeiden kanssa.

Hakuaikataulu

Haku on yksivaiheinen: haku avautuu 14.4.2022 ja hakemukset on jätettävä viimeistään 29.6.2022. Rahoituspäätökset tehdään syksyn 2022 aikana.

Tietoa ja kumppaneita

Verkottuminen: Photonics 2022 -haun avautumisen jälkeen järjestetään virtuaalinen verkottumis- ja kumppanihakutilaisuus. Internet-työkalu oman projekti-idean esittelemiseksi ja kumppaneiden löytämiseksi on käytettävissä haun aukiolon ajan.

Photonics 2022 -haku

Tutustu Eurekan hakuihin