Siirry sisältöön

31/5

Haku 17.10.2023-31.5.2024

Business Finlandin ohjelmien haut 2024

Business Finland suunnittelee uutta ohjelmatoimintaa. Sen tueksi haastetaan mukaan tutkimusorganisaatioita yhteistyössä yritysten kanssa nostamaan esiin tärkeitä tutkimusaiheita. Tavoitteena on luoda uutta tietoa ja osaamista synnyttämään merkittävää vientiliiketoimintaa.

Ensimmäinen aiehaku avattu: Quantum Computing

 

Tutustu aiehakuun

Vuoden 2023 lopussa sekä kevään 2024 aikana Business Finland käynnistää hakuja seuraaviin teemoihin:

  • Quantum Computing
  • Flexible Energy Structure
  • Circularizing Industrial Material Flows
  • One Health
  • Digital Resilience

Hakuihin arvioidaan kohdistettavan yhteensä noin 20 miljoonaa euroa Business Finlandin tutkimusrahoitusta (Co-Research-rahoituspalvelu) riippuen käytettävissä olevista vuoden 2024 rahoitusvaltuuksista sekä ehdotusten laadusta rahoituskriteereihin nähden. Co-Research-hankkeiden lisäksi haulla tavoitellaan myös Co-Innovation- sekä yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteja. Rahoitukseen sovelletaan Business Finlandin normaaleja rahoituskriteerejä.

Varsinaisia hakuja edeltää tyypillisesti aiehaut, joiden avulla eri ehdotuksia voidaan tarkastella kokonaisuutena ja tunnistaa synergioita. Ensimmäisenä käynnistyy Quantum Computing aiehaku 17.10.-5.12.2023 ja varsinainen haku päättyy 16.1.2024.

Quantum Computing

Quantum Computing -tutkimusrahoitushaun tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja osaamista kvanttilaskennan ohjelmistojen alueelle ja uusien innovaatioiden synnyttämiseen. Tavoitteisiin voidaan päästä esimerkiksi generatiivisen AI:n avulla, uuden tiedon ja osaamisen käyttämistä tukevien palveluiden synnyttämisellä sekä perinteisen laskennan ja kvanttilaskennan eli hybridilaskennan saumattomalla yhdistämisellä. Laitteisto- ja ohjelmistorajapinnan toiminnan kehittäminen ja optimointi on myös yksi mahdollinen tutkimusalue, koska toimitaan vielä hyvin laitteistoläheisten ohjelmistojen kanssa. Hakuun sopii myös tutkimus, joka edistää merkittävien ongelmien ratkaisua suomalaisissa yrityksissä kvanttilaskennan keinoin ja pyrkii sovittamaan nykyisiä ratkaisemattomia tai teollisuuden ongelmia lähitulevaisuuden kvanttitietokoneelle soveltuvaan muotoon. Tutustu hakuun

Flexible Energy Structure

Ratkaisut energiamarkkinoiden uusiin vaihteleviin tarpeisiin, joita esimerkiksi kasvava sääriippuvuus, uusiutuvan energian osuus sekä yhteiskunnan sähköistyminen aiheuttavat. Varsinainen hakuilmoitus julkaistaan myöhemmin.

Circularizing Industrial Material Flows

Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen poikkialaisesti eri teollisuuden arvoketjuissa sekä kaupunkiympäristöissä. Varsinainen hakuilmoitus julkaistaan myöhemmin.

One Health

Innovatiivisia ratkaisuja terveyden ylläpitämiseen, sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn, digitalisaation edistämiseen terveydenhuollon prosesseissa sekä vaikuttavaan ja yksilölliseen sairaudenhoitoon. Varsinainen hakuilmoitus julkaistaan myöhemmin.

Digital Resilience

Digitaalisen yhteiskunnan ja kriittisen infrastruktuurin resilienssiä vahvistava tutkimus ja kehitys. Varsinainen hakuilmoitus julkaistaan myöhemmin.