31/5

Utlysning 17.10.2023-31.5.2024

Business Finland program utlysningar 2024

Business Finland planerar nya programaktiviteter. För att stödja dessa aktiviteter inbjuds forskningsorganisationer att arbeta med företag för att lyfta fram viktiga forskningsämnen. Målet är att skapa ny kunskap och expertis för att generera betydande exportaffärer.

I slutet av 2023 och under våren 2024 kommer Business Finland att lansera utlysningar på följande teman:

  • Kvantberäkning
  • Flexibel energistruktur
  • Cirkulärisering av industriella materialflöden
  • En enda hälsa
  • Digital resiliens

Det totala beloppet av Business Finlands forskningsfinansiering (Co-Research finansieringstjänst) uppskattas till cirka 20 miljoner euro, beroende på den tillgängliga finansieringen för 2024 och kvaliteten på förslagen i förhållande till finansieringskriterierna. Utöver samforskningsprojekt riktar sig utlysningen även till Co-Innovation- och företags-FoU-projekt. Business Finlands normala finansieringskriterier tillämpas.

De egentliga utlysningarna föregås vanligtvis av idéutlysningar, vilket gör att de olika förslagen kan betraktas som en helhet och synergier kan identifieras. Den första utlysningen kommer att vara Quantum Computing-utlysningen från 17 oktober till 5 december 2023 och utlysningen kommer att stängas den 16 januari 2024.