Siirry sisältöön

11/6

Haku 13.3.-11.6.2024

NSF:n Global Centers -ohjelman haku 2024: Biotalouden ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

USA National Science Foundation (NSF) järjestää vuosittain temaattisia kansainvälisiä Global Center -ohjelmia. Tänä vuonna ohjelman rahoitushaku kohdistuu haastaviin biotalousaiheisiin tulevaisuuden ratkaisuihin.

 

Tutustu NSF:n hakuilmoitukseen

Lisätietoja

Marika Ollaranta
marika.ollaranta (at) businessfinland.fi

Ilmari Absetz
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Hausta järjestettiin infotilaisuus 27.3.2024
Tilaisuuden tallenne
Tilaisuuden esitykset:
- Business Finland
- Suomen Akatemia
- NFS Global Centers

Suomalaiset yritykset ja tutkimusorganisaatiot kutsutaan mukaan kansainväliseen NSF Global Centers -rahoitushakuun. Tavoitteena on lisätä tutkimusyhteistyötä Suomen, Yhdysvaltojen ja muiden ohjelmaan osallistuvien maiden välillä. Tämän yhteistyön tavoitteena on tuottaa innovaatioita, jotka johtavat parannuksiin useilla tieteen ja teknologian aloilla ja jotka ovat ohjelman tavoitteiden mukaisia. 

Haun teemat

Ohjelmassa tavoitellaan globaalien biotaloushaasteiden ratkaisemiseen inspiroivaa laajahyödynteistä tutkimusta kahdesta pääteemasta ja niitä tukevista osaamispohjaa kasvattavista poikkialaisista teemoista.

1. Biodiversiteetti ja biotalous  

 • Elävien organismien toimintaan perustuvat bioteknologiaratkaisut ja prosessit
 • Mikrobien, kasvien ja eläinten organismien vuorovaikutukset ja genomiikka

2. Biosulattamot 

 • Oppivat iteratiiviset biologiset prosessit ja tekoälyratkaisut
 • Bioteknologia, genomiikka, metabolomiikka, synteettinen biologia ja biojalostamot
 • Data, mallintaminen, laskenta ja prototypointi biotalouden prosesseissa ja sovelluksissa
 • Vihreän talouden poliittiset, taloudelliset ja eettiset kysymykset

Business Finlandin rahoitus

Suomessa ohjelmaa rahoittavat Business Finland ja Suomen Akatemia, joiden rahoitusosuudet voivat täydentää toisiaan. Business Finland on varannut hakuun 7 miljoonaa ja Suomen Akatemia 3 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian hakuilmoitus.

Suomessa varaudutaan rahoittamaan kahta 5 miljoonan euron suomalaista konsortiota osana kansainvälistä NSF Global Centers -hankekonsortiota. NSF:n suunnitelmissa on rahoittaa 5-7 Global Centers -hankekonsortiota. Kuuden maan 5-vuotisen Global Centers -ohjelman arvioitu laajuus on yli 100 miljoonaa euroa.

Business Finlandin rahoitusmuodot:

 • Tutkimus- ja kehitysrahoitus on yksittäisen yrityksen tai yritysryhmän rahoitusta kunnianhimoiseen teolliseen tutkimukseen, joka useimmiten sisältäisi tutkimuksen alihankintaa yliopistoilta ja/tai tutkimusorganisaatioilta ja tyypillisesti myös alihankintaa yrityksiltä, kuten tutkimuksen spin-off-yrityksiltä, syväteknologiayrityksiä tai tekoäly-yrityksiä. 
 •  Yhteisinnovaatiorahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisiin toimiin, jotka mahdollistavat yritysten kilpailukyvyn lisäämisen ja merkittävän uuden kansainvälisen liiketoiminnan. Yhteisinnovaatiorahoitukseen tarvitaan vähintään kolme suomalaista yritystä ja yksi tai useampi rahoitusta hakeva tutkimusorganisaatio. Yritykset voivat olla suuria yrityksiä, pk-yrityksiä tai startupeja, joilla on uskottava osaaminen ja riittävät resurssit. 
 • Yhteistutkimusrahoitushankkeet edistävät merkittävän uuden osaamisen rakentamista yritysten tarpeisiin. Yhden tai useamman tutkimusorganisaation yhteistutkimusrahoitus, jossa vaadittava yritysosuus on vähintään 10 %, yrityksen osallistuminen ohjaukseen ja usein myös asiaankuuluva luontoissuoritus. Yhteistutkimus soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa kotimainen tai kansainvälinen tutkimus on paljastanut merkittävää uutta liiketoimintapotentiaalia, mutta yrityksillä ei vielä ole kykyä tai visiota soveltaa tätä tietoa suoraan tuotekehitykseensä tai liiketoimintaansa. Co-Research-hankkeilla voidaan rakentaa siltoja perustutkimuksen ja yritysten teollisen tutkimuksen välille sekä kohdentaa tutkimusta suomalaisen vientitoiminnan kannalta olennaisiin aiheisiin. Rahoitus on suunnattu disruptiivisiin ja strategisiin hankkeisiin sekä strategista osaamista kehittäviin hankkeisiin. Tutkimusprojektien tulokset toimivat pohjana yritysten omille kehityshankkeille ja mahdollisille Co-Innovation-hankkeille.

  Tarkennettu päivitys NSF Global Centers Biotalous -haun Co-Research-hankkeiden yritysrahoituksesta ja sen vahvistamisen aikataulusta

  Hyödyntävien yritysten rahoituksen osuus voi olla pienempi kuin 10 % tulevaisuuteen tähtäävissä strategista osaamista kehittävien, disruptiivisuuden sekä korkean uutuusarvon Co-Research-yhteishankkeissa. Tämän tulkinnan perusteella NSF Global Centers Biotalous -haun Co-Research-hankkeissa yritysrahoituksen minimitaso on 5 %. Yritysten sitoutuminen osoitetaan lomakkeella: ”Yrityksen ilmoitus projektiin osallistumisesta”. Se löytyy linkin OIKOPOLUT-listasta.

  Yrityssitoumukset rahoituksesta ja sen määrästä tulee jättää Business Finlandiin hakemuksen liitteinä (Lomake: Yrityksen ilmoitus projektiin osallistumisesta) 11.6.2024 mennessä vähintään alustavina sitoumuksina vahvistuksen tullessa myöhemmin. Määräaika rahallisten yrityssitoumusten vahvistamiseen valtuutetun henkilön allekirjoituksella on 30.9.2024. Vahvistettu tieto tarvitaan viimeistään Business Finlandin rahoituspäätökseen, joita tehdään NSF Global Centers -haun kansainvälisen arvioinnin ja kansainvälisten rahoittajien suositusten perusteella vuoden 2024 loppuun mennessä.

Business Finland voi rahoittaa suomalaisia yksittäisiä yrityksiä tai yritysryhmiä Global Centers -ohjelmaan osallistuvissa projektikonsortioissa. Rahoitukseen sovelletaan Business Finlandin rahoituskriteerejä.

Suomalaisten hakijoiden tulee jättää rahoitushakemuksensa Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Hakemuksen liitteenä tulee olla kansallisten projektisuunnitelmien lisäksi kansainvälisen konsortion yhteinen suunnitelma. Hakemusten tulee täyttää Business Finlandin kansallisen rahoituksen rahoitusehdot,

Hakemusten sujuvan käsittelyn mahdollistamiseksi kaikkien suomalaisten hakijoiden tulee ottaa yhteyttä Business Finlandiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.