11/6

Utlysning 13.3.-11.6.2024

Utlysningen av NSF Global Centers 2024: Bioekonomiska lösningar på globala utmaningar

USA National Science Foundation (NSF) arrangerar årligen tematiska internationella Global Center-program. I år är utlysningen inriktad på utmanande bioekonomiska frågor för framtida lösningar.

 

Läs mer om NFS utlysning

Mer information

Marika Ollaranta
marika.ollaranta (at) businessfinland.fi

Ilmari Absetz
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi

Utlysning har slutat!

Info Webinar av NSF Global Centers Bioeconomy den 27.3.2024
Webinar inspelning
Presentationer:
- Business Finland
- Finlands Akademi
- NFS Global Centers

Finländska företag och forskningsorganisationer inbjuds att delta i den internationella NSF Global Centers-utlysningen. Målet är att öka forskningssamarbetet mellan Finland, USA och fyra andra länder Kanada, Japan, Sydkorea och Storbritannien som deltar i programmet. Detta samarbete syftar till att producera forskning och banbrytande innovationer som kommer att leda till förbättringar inom ett brett spektrum av vetenskapliga och tekniska områden och som är förenliga med programmets mål.

Teman för utlysningen

Syftet med programmet är att tillhandahålla inspirerande och effektfull forskning som tar itu med de globala bioekonomiska utmaningarna genom två huvudteman och de tvärgående teman som stöder dem för att bygga kunskapsbasen.

1. Utnyttja biodiversitet med biologiska mångfalden i livets träd för att driva bioekonomin

  • Biotekniska lösningar och processer baserade på levande organismer
  • Interaktioner och genomik mellan mikrober, växter och djurorganismer 

2. Biogjuterier

  • Lärande iterativa biologiska processer och AI-lösningar
  • Bioteknik, genomik, metabolomik, syntetisk biologi och bioraffinaderier
  • Data, modellering, beräkning och prototypering för bioekonomiska processer och tillämpningar
  • Politiska, ekonomiska och etiska frågor om den gröna ekonomin

Business Finland finansiering

I Finland finansieras programmet av Business Finland och Finlands Akademi, vars bidrag kan komplettera varandra. Business Finland har allokerat 7 miljoner euro och Finlands Akademi 3 miljoner euro för att finansiera utlysningen. Akademins ansökningssida

Finland förbereder sig för att finansiera två finländska konsortier med 5 miljoner euro som en del av det internationella NSF Global Centers-projektkonsortiet. NSF planerar att finansiera 5-7 Global Centers-projektkonsortier. Det femåriga Global Centers-programmet i sex länder uppskattas uppgå till över 100 miljoner euro.

Business Finlands finansieringstjänster är:

  • Finansiering för forskning och utveckling är finansiering för enskilda företag eller företagsgrupper för ambitiös industriell forskning, som oftast inkluderar forskningsuppdrag från universitet eller forskningsorganisationer och typiskt också underleveranser från företag, såsom forskningsspinn-off-företag, avancerade teknologiföretag eller företag inom artificiell intelligens.

  • Co-Innovation är forskningsfinansiering för gemensamma aktiviteter mellan forskningsorganisationer och företag. Samprojekten främjar högklassig forskning och understöder finska företag att få fram ny affärsverksamhet och internationell tillväxt samt att bygga konkurrenskraftiga ekosystem. Gemensam innovationsfinansiering förutsätter att minst tre finländska företag och en eller flera forskningsorganisationer ansöker om finansiering.

    Co-Research. Deltagarna i Co-Research-projekt eller samprojekt skapar i samarbete ny kunskap och kompetens som förväntas påverka utvecklingen av den finländska industrins konkurrenskraft på lång sikt. Finansieringen riktas till disruptiva och strategiska projekt och projekt som utvecklar framtida kompetenser. Resultaten av forskningsprojekten kommer att ligga grund för företagens egna utvecklingsprojekt och eventuella Co-Innovation -projekt.

Finansieringen följer Business Finlands finansieringskriterier och nationella lagar.
Business Finland kan finansiera finska deltagare i projektkonsortier som deltar i Global Centers-ansökan

Finländska sökande måste lämna in sin finansieringsansökan via Business Finlands nätservice. Ansökan måste uppfylla Business Finlands nationella finansieringsvillkor

I den finländska ansökan ingår projektplanerna för de finländska konsortiepartnerna och projektplanen för det internationella konsortiet. Ansökan måste uppfylla Business Finlands nationella finansieringsvillkor. För att säkerställa en smidig hantering av ansökningar bör alla finländska sökande kontakta Business Finland så tidigt som möjligt.