Siirry sisältöön
Uutinen 22.02.2024

Exhibition Explorer ja Group Explorer -rahoituspalveluihin muutoksia

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville BtoB-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvattaa omien tuotteidensa tai palveluidensa vientiä. Uusittu Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu 4–10 pk- ja midcap-yrityksen ryhmille merkittävien yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Exhibition Exploreriin maksimitukea koskeva rajoitus

Exhibition Explorer -rahoitusta on uudistettu siten, että rahoitusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 15 000 euroa (aiemmin 35 000 euroa) yhtä messuhanketta kohden. Avustusta myönnetään enintään 50% hyväksyttävistä kustannuksista, mikä koskee nyt pk-yritysten lisäksi myös midcap-yrityksiä (aiemmin midcapeilla max 40% hyväksyttävistä kustannuksista).

Hankekohtaisen enimmäistuen laskua voidaan kompensoida sillä, että yritykset yhdistävät voimansa ja rahoituksensa osallistumalla messuihin yhteisosastoilla. Rahoitusta myönnetään jatkossakin sekä yritysten erillisille osastoille tai yhteisosastoille.

Rahoituksen myöntämisen perusedellytyksenä on jatkossakin tiettyjä vakiintuneita poikkeuksia lukuun ottamatta, että vähintään neljä kotimaista pk- tai midcap-yritystä hakee Exhibition Explorer -rahoitusta samoille messuille. Jatkossa ei enää ole minimivaatimusta pk-yritysten määrälle tällaisessa ryhmässä.

Pienten yritysten messuhankkeet halutaan turvata kokonaispotin pienenemisestä huolimatta

Viime vuonna Business Finlandilla oli käytettävissä Exhibition Explorer ja Group Explorer -hankkeisiin rahoitusvaltuutta yhteensä 6 miljoonaa euroa, mutta tänä vuonna tuo valtuus on enää noin 4,9 miljoonaa euroa.

Toisin kuin Exhibition Explorerin ja Group Explorerin myöntämistä koskevan valtioneuvoston asetuksen valmisteluvaiheessa ennakoitiin, uudella asetuksella ei tehdä laajoja rajoituksia yritysten tukiehtoihin aiemmin voimassa olleisiin ehtoihin verrattuna.

Enimmäistukimäärän rajaamisella per yritys halusimme varmistaa, että kykenemme jatkossakin rahoittamaan mahdollisimman monen vientitoimintaa käynnistävän pienen yrityksen messuhanketta.

– Business Finlandin avustusvaltuusmäärän rajallisuuden vuoksi jouduimme etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja sen varmistamiseksi, että tukea riittäisi koko vuodelle eri messutapahtumiin ja eri yrityksille. Enimmäistukimäärän rajaamisella per yritys halusimme varmistaa, että kykenemme jatkossakin rahoittamaan mahdollisimman monen vientitoimintaa käynnistävän pienen yrityksen messuhanketta, sanoo yksikön johtaja Tiina Rajamäki.

Uusia Exhibition Explorer -rahoituspäätöksiä tehdään 1.3.2024 alkaen

Exhibition Explorer -hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Rahoituspäätösten tekeminen voidaan aloittaa 1.3., jolloin uusi valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeista astuu voimaan. Aiemmin voimassa ollut asetus raukesi vuoden 2023 lopussa.

Käsittelemme messutapahtumia aikajärjestyksessä, kun vähintään neljä hakemusta samaan messutapahtumaan on saapunut.

Tutustu uudistuneeseen Exhibition Explorer -rahoitukseen 

Group Exploreriin pieniä muutoksia

Group Explorer -rahoitusta on uudistettu siten, että avustusta myönnetään enintään 50% hyväksyttävistä kustannuksista, mikä koskee nyt pk-yritysten lisäksi myös midcap-yrityksiä (aiemmin midcapeilla max 40% hyväksyttävistä kustannuksista). Suuryrityksille (pl. midcapit) ei enää voida myöntää rahoitusta. Lisäksi jatkossa ei enää ole minimivaatimusta pk-yritysten määrälle tällaisessa yritysryhmässä.

Tutustu uudistuneeseen Group Explorer -rahoitukseen 

Tervetuloa infoon 22.3.2024

Tervetuloa kuulemaan ja kysymään lisää 22.3. klo 10–11 Exhibition Explorer ja Group Explorer -rahoituspalvelujen uudistukset -webinaariin.
Ilmoittaudu pian!