Siirry sisältöön

Osallistu kansainvälisille messuille ulkomailla

Exhibition Explorer -rahoitus sopii pk- ja midcap-yrityksille, jotka osallistuvat kansainvälisille B2B-messuille ulkomailla.

Exhibition Explorer -rahoitus

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä. Yritys voi osallistua messuilla yhteisosastolle tai omalle, erilliselle osastolleen.

  • Pk-yritys: alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
  • Midcap-yritys: konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa.

Rahoituksen myöntämisen perusedellytyksenä on, että vähintään neljä kotimaista pk- tai midcap-yritystä hakee Exhibition Explorer -rahoitusta samoille messuille. Edellä mainitusta yritysryhmästä vähintään puolet on oltava pk-yrityksiä.

Mitä yritykseltänne vaaditaan?
  • Yrityksenne on Suomeen rekisteröity pk- tai midcap-yritys, jolla on aito halu kasvaa ja kansainvälistyä.
  • Yrityksenne osallistuu fyysisesti omalla tai yhteisosastolla tai virtuaalisesti kansainvälisille B2B-messuille ulkomailla.
  • Yrityksenne kuuluu ennakkoperintärekisteriin, Rating Alfa on vähintään A eikä yrityksellänne ole hoitamattomia taloudellisia velvoitteita.

Pk-yritykset voivat saada rahoitusta enintään 50 % ja midcap-yritykset 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 30 000 euroa per messuhanke ja pienin mahdollinen avustus on 500 euroa per yritys. Rahoitus maksetaan jälkikäteen. Samaan messutapahtumaan yrityksille myönnetty yhteenlaskettu Business Finlandin avustus on oltava vähintään 5 000 euroa.

Kansainvälisiä messutapahtumia toimialoittain

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.