Siirry sisältöön

Exhibition Explorer

pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin

Koronavirus ja kansainväliset messutapahtumat

Joitakin kansainvälisiä messutapahtumia on jo peruttu koronaviruksen vuoksi ja peruutuksia tulee luultavasti lisää. Jos olette jo hakeneet Exhibition Explorer -rahoitusta tapahtumaan joka on peruttu koronaviruksen johdosta, voidaan ennen peruuntumisen tuloa julkiseksi syntyneitä kustannuksia hyväksyä kuitenkin rahoitettavaksi. Saadaksenne lisätietoja kuinka toimia, kannattaa olla yhteydessä Exhibition Explorerin tiimiin (yhteystiedot tämän sivun alareunassa). Projektinne yhteyshenkilö löytyy rahoituspäätöksestä.

Kenelle?

Exhibition Explorer -rahoitus (messuavustus) on tarkoitettu kansainvälisille, Suomen ulkopuolella pidettäville messuille osallistuville pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. Yritys voi osallistua yhteisosastolle tai omalle, erilliselle osastolleen. Yhteisosastolle voivat osallistua myös yritykset, jotka eivät ole hakeneet Exhibition Explorer -avustusta.

Rahoituksen edellytyksenä on, että vähintään neljä kotimaista pk-yritystä hakee Exhibition Explorer -rahoitusta samaan kansainväliseen messuun liittyen.

Mitä?

Myönnämme rahoitusta kansainvälisille, Suomen ulkopuolella pidettäville b-to-b messuille. Exhibition Explorer -rahoitus on de minimis -ehtoista rahoitusta.

Kansainvälisiä messutapahtumia toimialoittain listattuna

Milloin?

Exhibition Explorer -rahoitus on tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille, jotka haluavat

 • parantaa vientiään aloittavan yrityksen valmiuksia kansainvälistyä
 • edistää uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista
 • lisätä vientiä yrityksen nykyisille markkina-alueille
 • monipuolistaa viennin rakennetta
 • edistää yrityksen ja uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille
 • edistää yrityksen kansainvälistä kilpailukykyä.

Yritys voi jättää hakemuksen Business Finlandin verkkosivujen asiointipalvelussa heti, kun päätös osallistumisesta on tehty, kuitenkin viimeistään messuja edeltävänä päivänä. Hakemuksen tekeminen ja projektiseuranta päätöksen jälkeen hoituvat vaivattomasti ja nopeasti.

 

Rahoituksen määrä

Yrityksesi voi saada rahoitusta enintään 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 30 000 euroa per messuhanke ja pienin mahdollinen avustus on 500 euroa. Rahoitusta ei makseta ennakkoon. Samaan messutapahtumaan yrityksille myönnetty yhteenlaskettu Business Finlandin avustus on oltava vähintään 5 000 euroa.

Rahoituksen edellytykset

 • Yritys on Suomeen rekisteröity pk-yritys, jolla on halu kasvaa ja kansainvälistyä.
 • Yrityksellä on uskottavat valmiudet jatkuvan kannattavan vientitoiminnan harjoittamiseen.
 • Yrityksen Suomen Asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A. Yritys voi tarkistaa oman tilanteensa jo ennen hakemuksen jättämistä Suomen Asiakastiedosta.
 • Yrityksellä ei ole verovelkaa tai yrityksellä on voimassa oleva Verohallinnon maksusuunnitelma.
 • Yrityksellä ei ole Verohallinnon ilmoituspuutteita.
 • Yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
 • Yrityksellä ei ole maksuhäiriömerkintöjä.
 • Yrityksellä ei ole käynnissä olevaa Business Finlandin NIY-rahoitusprojektia (laaja nuorten innovatiivisten yritysten kansainvälistymisrahoitus, johon voi sisältyä myös messukustannuksia).
 • Yritys ei ole saanut hakemuksen kohteena olevaan messutapahtumaan muuta julkista rahoitusta.
 • Yrityksellä on riittävä rahoitus projektin ja muun liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Omarahoituksen suunnittelussa on huomioitava, että Business Finlandin avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita ja maksettuja kustannuksia vastaan, ellei päätöksessä ole toisin todettu.
 • Yrityksellä on tilaa de minimis -tukikiintiössään (enintään 200 000 euroa, tietoa de minimis -tuesta). Rahoitusta hakiessa tulee tarkastaa yritykselle/konsernille myönnettyjen de minimis -ehtoisten rahoitusten kokonaismäärä jo ennen hakemuksen jättämistä. Hakija vastaa ilmoituksellaan de minimis -kokonaismäärän oikeellisuudesta.
 • Hakija ei ole suuri yritys, toiminimi tai ahvenanmaalainen yritys.
 • Hakija ei ole voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö tai yhdistys.
 • Yrityksen tuotteen pitää olla vähintään prototyyppivaiheessa.

Näin haet Exhibition Exploreria

Exhibition Explorer -rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Kirjaudu asiointipalveluun ja täytä hakemus.

Hakiessasi rahoitusta valitse hakemuksesi nimeksi messutapahtuman virallinen nimi. Tutustu ennen rahoitushakemuksen jättämistä Exhibition Explorer –avustuksen sisältöön verkkosivuillamme. Lue myös de minimis -ehdot.

Ohje hakemuksen täyttämiseen (pdf)

Merkitse asiointipalvelussa projektin kustannusarvioon ainoastaan ostettavat palvelut ja kohtaan muut kustannukset laskennallinen nk. flat rate -osuus 20 prosenttia ostopalveluista.
Niissä luovien alojen (esimerkiksi musiikkiteollisuus ja audiovisuaalinen ala) hakemuksissa, joissa yrityksellä ei ole osastoa, muut kustannukset -kohta jätetään tyhjäksi.

Hyväksyttävät kustannukset

Rahoituksessa käytämme yksinkertaista kustannusarviota. Yksinkertaisessa kustannusarviossa suorina kustannuksina hyväksyttäviä ovat ostettuihin palveluihin merkittävät yrityksen messuosaston kustannukset:

 • rekisteröinti- ja varauskustannukset
 • pinta-alakustannukset
 • suunnittelu- ja somistuskustannukset
 • tekniset tilaukset kuten sähkö ja siivous
 • vuokrattavat rakenteet
 • messuosaston pystytys- eli rakentamiskustannukset

Edellä mainittuihin ostopalvelujen kustannuksiin yrityksesi voi saada avustusta enintään 50 prosenttia. 

Rahoituksen saajana yrityksen on järjestettävä kirjanpito siten, että projektista aiheutuneet ostettujen palvelujen kustannukset voidaan yksilöidä ja niiden yhteys kirjanpitoon ja kustannustilitykseen voidaan todentaa.

Muita yrityksellesi messuista aiheutuvia kustannuksia voidaan hyväksyä kertoimella, joka on korkeintaan 20 prosenttia edellä mainittujen messuosastokustannusten yhteismäärästä. Näitä, ei suoraan hyväksyttäviä, kustannuksia voivat olla esimerkiksi matka-, rahti- ja tulkkikulut, mahdollisen konsultin/hallinnoijan kustannukset sekä messuihin liittyvät markkinointikustannukset, esimerkiksi esittelyvideot, esitteet, käyntikortit ja rollupit. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä tilityksessä eikä niiden tarvitse sisältyä projektikirjanpitoon.

Rahoituspäätöksen jälkeen projektille ei voi enää lisätä ostopalvelukustannuksia, vaan päätöksessä mainittu avustusmäärä on maksimiavustus yritykselle. Hakemuksen käsittelyvaiheessa ostokuluja voi vielä tarkentaa.

Luovien alojen (esim. musiikkiteollisuus, audiovisuaalinen ala) osalta voidaan poikkeuksellisesti tukea myös projekteja, joissa ei synny kustannuksia messuosastosta, vaan lähinnä rekisteröinti-, majoitus- ja matkakustannuksia.

Hyväksymme avustuksen piiriin pääsääntöisesti vain kustannukset, jotka ovat syntyneet yrityksellesi vasta hankehakemuksen jälkeen. Poikkeuksen teemme messuihin liittyvien rekisteröinti- ja varauskustannusten kanssa, jotka voidaan hyväksyä, vaikka kulut syntyisivät jo ennen avustushakemuksen jättämistä.

Messuprojekteissa kustannus syntyy, kun yritys saa ostamansa palvelun. Esimerkiksi pinta-alakustannuksen suorite syntyy, kun yritys saa osaston pinta-alan käyttöönsä eli käytännössä ensimmäisenä rakentamispäivänä. Suoritteen pitää syntyä projektiaikana, joten projektiajaksi on merkittävä esimerkiksi aika hakemuksesta messujen päättymiseen.

Esimerkki: Jos arvio messuosaston kustannuksista on 10 000 euroa, muiden kustannusten osuus on siitä 20 prosenttia eli 2 000 euroa. Yhteissummasta 12 000 avustuksen osuus on 50 prosenttia eli 6 000 euroa.

Rahoituksen ehdot

Exhibition Explorer on de minimis -tukea.

Raportointi

Projektin eteneminen raportoidaan ja kustannukset tilitetään Business Finlandin asiointipalvelussa.