Siirry sisältöön

Osallistu kansainvälisille messuille ulkomailla

Exhibition Explorer -rahoitus sopii pk- ja midcap-yrityksille, jotka osallistuvat kansainvälisille B2B-messuille ulkomailla.

Exhibition Explorer -rahoitus

Exhibition Explorer -rahoituspalvelua säätelevä valtioneuvoston asetus (91/2024) on uudistunut ja astunut voimaan 1.3.2024, jolloin myös päätöksenteko hakemuksiin on käynnistetty. Käsittelemme hakemuksia messutapahtumien aikajärjestyksessä, kun 4 hakemusta samaan messutapahtumaan on saapunut.

Sama yritys voi jatkossakin saada rahoitusta useamman kerran vuodessa eli tähän ei ole tullut muutosta.

Merkittävin muutos on, että rahoitusta voidaan myöntää enintään 15 000 euroa (aiemmin 35 000 euroa) yhtä messuhanketta kohden. Lue lisää muutoksista uutisesta.

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvattaa omien tuotteidensa tai palveluidensa vientiä. Yritys voi osallistua messuilla yhteisosastolle tai omalle, erilliselle osastolleen.

  • Pk-yritys: alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
  • Midcap-yritys: konsernitason liikevaihto alle 300 miljoonaa euroa.

Rahoituksen myöntämisen perusedellytyksenä on, että vähintään neljä kotimaista pk- tai midcap-yritystä hakee Exhibition Explorer -rahoitusta samoille messuille, jollei hankkeen luonteesta muuta johdu. Kuvataidegallerioiden osalta rahoituskelpoisia ovat hankkeet, joissa messuille osallistuu yksi yritys.

Yritysryhmään pitää kuulua vähintään neljä keskenään riippumatonta yritystä. Yritysryhmässä voi olla mukana samaan konserniin kuuluvia yrityksiä, kunhan edellä oleva ehto täyttyy.

Mitä yritykseltänne vaaditaan?

  • Yritys on Suomeen rekisteröity pk- tai midcap-yritys, jolla on aito halu kasvaa ja kansainvälistyä.
  • Yritys osallistuu fyysisesti tai virtuaalisesti omalla tai yhteisosastolla kansainvälisille B2B-messuille ulkomailla.
  • Yritystä koskeva Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa on vähintään A, ja yritys täyttää muut rahoituksen yleiset edellytykset.

Avustusta myönnetään enintään 50% hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 15 000 euroa per messuhanke ja pienin mahdollinen avustus on 1 000 euroa per yritys. Rahoitus maksetaan jälkikäteen.

Kansainvälisiä messutapahtumia toimialoittain

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.