Nyhet 22.02.2024

Ändringar av Exhibition Explorers och Group Explorers finansiella tjänster

Exhibition Explorer-finansiering är ett bidrag för att delta i internationella BtoB-mässor som arrangeras utanför Finland. Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag och midcap-företag som vill öka exporten av sina egna produkter eller tjänster. Den nya Group Explorer-finansieringen är avsedd för att utreda betydande gemensamma affärsmöjligheter på internationella marknader för grupper på 4–10 små- och medelstora företag och midcap-företag.

Begränsning av Exhibition Explorers maximala stöd

Exhibition Explorer-finansieringen har förnyats så att ett enskilt företag kan beviljas högst 15 000 euro (tidigare 35 000 euro) per mässprojekt. Bidrag beviljas upp till 50 % av de godtagbara kostnaderna, vilket nu utöver små och medelstora företag även gäller midcap-företag (som tidigare beviljades bidrag på högst 40 % av de godtagbara kostnaderna).

Minskningen av det maximala stödet per projekt kan kompenseras genom att företagen slår samman sina resurser och sin finansiering genom att delta i mässor med gemensamma avdelningar. Även framöver kommer finansiering att beviljas för både separata och gemensamma avdelningar.

Det grundläggande villkoret för beviljande av finansiering är, bortsett från vissa etablerade undantag, att minst fyra inhemska små och medelstora företag eller midcap-företag ansöker om Exhibition Explorer-finansiering för samma mässa. Framöver kommer det inte längre att finnas något minimikrav på antalet små och medelstora företag i en sådan grupp.

Business Finland vill trygga små företags mässprojekt trots att den totala potten har minskat

Förra året hade Business Finland totalt 6 miljoner euro till förfogande för Exhibition Explorer- och Group Explorer-projekt, men i år är denna finansieringsfullmakt endast cirka 4,9 miljoner euro.

I motsats till vad som förutsågs vid beredningen av statsrådets förordning angående Exhibition Explorers och Group Explorers beviljande, medför den nya förordningen inga långtgående begränsningar av villkoren för stöd till företag jämfört med de villkor som gällde tidigare.

Genom att begränsa det maximala stödbeloppet per företag ville vi se till att vi även i fortsättningen kan finansiera mässprojekt för så många exportstartande små företag som möjligt.

– På grund av Business Finlands begränsade bidragsfullmakt var vi tvungna att söka alternativa lösningar för att säkerställa att stödet skulle räcka till för olika mässor och olika företag under hela året. Genom att begränsa det maximala stödbeloppet per företag ville vi se till att vi även i fortsättningen kan finansiera mässprojekt för så många exportstartande små företag som möjligt, säger direktör Tiina Rajamäki.

Nya Exhibition Explorer-finansieringsbeslut fattas från och med 1.3.2024

Exhibition Explorer-ansökningar tas emot kontinuerligt. Finansieringsbeslut kan fattas från och med 1.3, då statsrådets nya förordning om företags gemensamma projekt träder i kraft. Den tidigare förordningen upphörde att gälla i slutet av 2023.

Vi behandlar mässevenemang i kronologisk ordning när minst fyra ansökningar för samma mässa har inkommit.

Ta del av den förnyade Exhibition Explorer-finansieringen

Små förändringar i Group Explorer

Finansiering från Group Explorer har förnyats så att bidrag beviljas upp till 50 % av de godtagbara kostnaderna, vilket nu utöver små och medelstora företag även gäller midcap-företag (som tidigare beviljades bidrag på högst 40 % av de godtagbara kostnaderna). Stora företag (med undantag för midcap) kan inte längre beviljas finansiering. Dessutom finns det inte längre något minimikrav på antalet små och medelstora företag i en sådan företagsgrupp.

Ta del av den förnyade Group Explorer-finansieringen

Välkommen till informationsmöte 22.3.2024

Välkommen att höra och ställa frågor 22.3 kl. 10–11 på webbinariet (på finska) om de förnyade Exhibition Explorer- och Group Explorer-finansieringstjänsterna.
Anmäl dig snabbt!