Siirry sisältöön
Uutinen 12.10.2022

Konsortioiden konkarit rohkaisevat terveysalan yrityksiä hyödyntämään EU-rahoitusta ja verkostoja

Bittium, Faron Pharmaceuticals, HUS ja VTT jakoivat kokemuksia voittavista konsortioista ja onnistuneesta EU-yhteistyöstä Business Finlandin 22.9.2022 järjestämässä tilaisuudessa. Puheenvuoroissa korostuivat rahoituksen lisäksi verkostoitumisen monet hyödyt, kuten kumppaneiden ja asiakkaiden löytäminen, uusiin kv. arvoketjuihin pääseminen, referenssien ja validoinnin merkitys sekä kansallisten ja EU:n hankkeiden toisiaan tukeva vaikutus.

EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyö on pitkäjänteistä toimintaa, joka vaatii yritykseltä strategista suunnittelua ja konsortiotyöhön kohdistettuja resursseja. Parhaimmillaan se on palkitsevaa ja maksaa panostuksen moninkertaisesti takaisin parantamalla yrityksen kilpailukykyä ja vauhdittamalla tuotekehitystä ja kasvua.

Vaikuttamassa EU:n direktiiveihin ja regulaatioon

Jo vuosia EU:n TKI-instrumentteja ansiokkaasti hyödyntänyt Bittium on kehittänyt lääketieteen teknologiaa, tietoturvallisia viestintäratkaisuja sekä radio- ja viestintäjärjestelmiä erilaisissa hankkeissa. Pitkäjänteisen konsortiotyön tuloksena Bittium on myös päässyt EU:n standardointipöytiin vaikuttamaan direktiiveihin ja regulaatioon. 

– Ilman EU:n rahoitusta olisimme tehneet kaikkea paljon hitaammin. Välillä ollaan viisikin vuotta etukenossa verrattuna normaalimarkkinaan, koska ollaan diversifioitu hyvinkin tiukkoihin segmentteihin, kertoi Jari Partanen, joka vastaa Bittiumilla laadun, ympäristön ja teknologian hallinnasta sekä tutkimusyhteistyöstä. 

Euroopan innovaatiorahasto rahoittaa ja toimii ankkurisijoittajana

Globaaleille markkinoille tähtäävä Faron on hyödyntänyt EU-rahoitusta lääketutkimukseen ja tuotannon skaalaamisen. Helmikuussa 2021 Faronista tuli ensimmäinen yhtiö, johon Horisontti Eurooppa -ohjelmaan sisältyvä Euroopan innovaationeuvosto (EIC) sijoitti osakepääomaehtoista rahoitusta. 

– EIC Fund antoi hyvin aikaisessa vaiheessa ankkurisijoittajan sitoumuksen, jonka avulla saimme muita sijoittajia mukaan. Nostimme kaikkiaan 15 miljoonaa euroa, josta EIC sijoitti kolmasosan. Saman vuoden lokakuussa EIC sijoitti vielä 3,5 miljoonaa. Viimeisin EU-rahoitus on erittäin tärkeä, koska se tietyllä tavalla validoi meidät tieteellisesti ja laukaisee myös yksityisen puolen sijoituksia, totesi Faronin talousjohtaja Yrjö Wichmann.

Vuoropuhelu ja verkostoituminen ovat avain yhteistyöhön

Kokeneet EU-yhteistyön toimijat HUS ja VTT vetävät erikokoisia yrityksiä EU:n Horisontti-hankkeiden konsortioihin. HUSin yhtymähallinnon teknologiapäällikön Pekka Kahrin mukaan yrityksillä on kaksi väylää päästä HUSin mukana EU-yhteistyöhön.

– Syvälääketieteellisistä teemoista kiinnostuneiden yritysten pitää aktiivisesti käydä vuoropuhelua keskeisten tutkijoiden ja kliinikoiden kanssa. Datan, teknologian ja sairaalaympäristön ympärille ratkaisuja kehittävien yritysten kannattaa osallistua CleverHealth Networkin kaltaisiin verkostoihin.

EU-hankekonsortio on hyvä tilaisuus tehdä omaa yritystä tunnetuksi ja rakentaa verkostoja, joiden avulla voi lanseerata tuotteita projektin jälkeen.

VTT:n vetämässä NextPerception-hankkeessa on 43 partneria seitsemästä maasta. Näin mittavassa hankkeessa yritys voi pilotoida ja testata omaa tuotetta erikokoisten ja arvoketjun eri vaiheissa olevien partnereiden kanssa. Samalla syntyy tilaisuuksia kokeilla täysin uusia teknologioita. 

– Omaan ratkaisuun voi myös hakea validointia ja varmistaa, että se on yhteensopiva tai täydentävä alan jättien tuotteiden kanssa. Samalla EU:n hankekonsortio on hyvä tilaisuus tehdä omaa yritystä tunnetuksi ja rakentaa verkostoja, joiden avulla voi lanseerata tuotteita projektin jälkeen, sanoi VTT:n erikoistutkija Johan Plomp.

Näiden konkarien kokemukset kuulimme syyskuussa Business Finlandin kahden terveysohjelman Smart Life Finland ja Personalised Health Finland järjestämässä tilaisuudessa, joka halusi antaa EU-rahoituksella potkua terveysalan yritysten strategiseen kasvuun.

Miten voimme auttaa sinua EU-yhteistyöhön?

Teksti: Sami Sillanpää