Siirry sisältöön

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Rahoituspalvelu on suljettu, ja rahoitusta ei voida enää myöntää 8.6. 2020 klo 16.15 jälkeen lähetetyille hakemuksille.

Huom! Rahoituspalvelu on suljettu

Rahoitusta ei voida myöntää 8.6.2020  klo 16.15 jälkeen lähetetyille hakemuksille.

Näin perut hakemuksen ja palautat saadun ennakon

 • Jos haluat perua lähettämäsi hakemuksen, josta ei vielä ole tehty rahoituspäätöstä, lähetä viesti kirjaamoon. Mainitse viestissä hakemuksen diaarinumero sekä yrityksen nimi. Sähköisessä asioinnissa ei voi perua hakemusta, joka on jo lähetetty.
 • Jos haluat luopua projektista ja palauttaa jo maksetun ennakon takaisin, lähetä viesti kirjaamoon. Mainitse viestissä projektin diaarinumero ja yrityksen nimi. Lähetämme sen jälkeen palautuspyynnön, jossa on tilinumero, jonne rahoitus palautetaan. 

Projektin seuranta ja raportointi

Katso tästä ohjeet projektin seurantaan ja raportointiin


Rahoituksen määrä

Rahoitus on avustusta, ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista, ja se voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Et voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman esiselvitysprojektia.

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa). 

Mihin rahoitusta voi käyttää?

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Projektin suositeltu kesto on 4 kuukautta.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Projektin suositeltu kesto on vuosi. 

Esimerkkejä rahoituksen käyttökohteista

A) Rahoitusta voi käyttää uusien asioiden pilotointiin yrityksen liiketoiminnassa. Kehittämistoimenpiteiden kohteena voi olla esimerkiksi

 • Uusia palveluja ja tuotteita
 • Uusia kumppanuus- ja alihankintamalleja
 • Uusia toimintamalleja työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen
 • Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa

B) Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen toimialasta riippumatta. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita ovat yritykselle uudet ratkaisut ja toimintamallit, jotka koskevat esimerkiksi

 • Kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia
 • Tuotannon kotimaahan palauttamista
 • Logistiikan häiriöiden syiden poistamista

C) Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita:

 • Yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut
 • Matkailuun suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista
 • Palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen

D) Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita:

 • Yritykselle uudet, monistettavat luovien alojen palvelut (esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelut sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittäminen

Mihin rahoitusta ei voi käyttää?

 • Verkkokaupan tekninen pystyttäminen. Rahoitusta voi sen sijaan saada esimerkiksi verkkokaupan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen. Lue lisää verkkokaupan rahoittamisesta.
 • Markkinointikulut
 • Menetetty kassavirta ja operatiiviset palkkakulut
 • Liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen
 • Olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa
 • Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannukset
 • Investoinnit
 • Jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan sekä muuhun vientitoimintaan liittyvät suorat kustannukset
 • Hakemuksen valmisteluun ja kirjoittamiseen liittyvät kulut (Rahoitusta voi käyttää vain projektin aikana syntyneisiin kuluihin)

Hyväksyttävät kustannukset

Rahoituksessa käytetään kustannusarviota (rahapalkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + muut kustannukset). Lue lisää rahoitusehdoista.

Rahapalkat
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä.

Henkilösivukustannukset
30 prosenttia maksetuista palkoista, jotka on hyväksytty projektille.

Ostettavat palvelut
Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna.

Muut kustannukset
Kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

Rahoitus on de minimis -rahoitusta

Rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset. Lue lisää de minimis -tuesta

Business Finlandin asiakaspalvelu

Asiakaspalvelustamme voit kysyä Business Finlandin palveluista sekä asiointipalvelun käyttöön liittyvistä asioista.

Asiakaspalveluun