Siirry sisältöön

Eureka kansainvälistyville yrityksille

Eureka-verkoston markkinalähtöisissä tutkimus- ja kehitysprojekteissa yritykset verkottuvat kansainvälisesti ja kehittävät globaalisti kilpailukykyisiä tuotteita, prosesseja tai palveluja.

Tietoa
Eurekasta 

Eureka-projektien avulla yrityksillä on mahdollisuus kansainvälistyä ja kehittää tuotteitaan yhteistyössä Eureka-jäsenmaiden yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Eureka soveltuu kansainvälistyville, teknologiaansa kehittäville pk-yrityksille, joille yhteistyön nopea käynnistyminen on tärkeää.

Eurekaan kuuluu 45 eurooppalaista maata mukaan luettuina Turkki, Israel ja Euroopan komissio. Lisäksi Etelä-Afrikka, Chile ja Singapore ovat Eurekan liitännäisjäseniä. Katso lisätietoa Eurekan sivuilta.

Eureka-projektin ansiosta kehitettävän tuotteen tai palvelun kaupallistaminen nopeutuu erityisesti, jos mukana on asiakkaita ja toimittajia sopivista maista. Usein projektin päätyttyä kehittäminen muuttuu luontevasti markkinointiyhteistyöksi.

Suomi oli Eureka-puheenjohtajamaa 2017–2018. Puheenjohtajuusvuosi huipentui suureen  Eureka Innovation Days -tapahtumaan. Konferenssissa oli yli 900 osallistujaa, joista suurin osa yrityksiä ulkomailta.

Mikä on Eureka-projekti?

Eureka-projektit koostuvat kahdessa tai useammassa jäsenmaassa toteutettavasta osuudesta.

Nämä osuudet ovat tutkimus- ja kehitysprojekteja, ja ne saavat julkista rahoitusta omassa Eureka-jäsenmaassaan kansallisten käytäntöjen mukaan.

Yhteistyöosapuolet ovat pk-yrityksiä, suuryrityksiä ja tietyin edellytyksin tutkimuslaitoksia tai yliopistoja. Suomalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea Eureka-projektilleen rahoitusta Business Finlandista tai osallistua projektiin omalla kustannuksellaan.

Projektikumppaneiden kannattaa valmistella hankkeita omien maiden Eureka-projektikoordinaattoreiden kanssa, sillä julkisen rahoituksen saatavuus vaihtelee maittain. Business Finland rahoittaa projekteja Suomen normaalien periaatteiden mukaisesti.

Monissa maissa Eureka-hyväksyntä on edellytys julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen saamiselle.

Valitse oikea Eureka-projektimuoto

Eureka-yhteistyö toteutetaan joko Eurostars-projekteina, Eureka-klusterihankkeina tai yksittäisinä Eureka-projekteina.

Eurostars on pk-yritysten yhteistyömuoto, jonka kaikissa projekteissa pk-yritykset ovat enemmistönä. Klusterihankkeet ovat suuria projektiryppäitä, jotka liittyvät Eurekan hyväksymiin aihealueisiin, ja ne saavat julkista rahoitusta hakujen kautta. Myös yksittäinen Eureka-projekti on mahdollinen. Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa tehtävien hakujen nimenä on GlobalStars, ja ne toteutetaan yksittäisinä Eureka-projekteina.

Eurooppalaisten yritysten lisäksi tutkimuslaitokset ja korkeakoulut voivat osallistua Eurekan eri projektimuotoihin.

Eureka-jäsenmaiden kansalliset toimistot opastavat ja neuvovat Eurekan menettelytavoista ja projektiyhteistyöstä kiinnostuneita.

Suomalaisten osallistuminen Eureka-projekteihin hyväksytetään Business Finlandissa sijaitsevan Suomen Eureka-toimiston kautta. Toimisto opastaa osallistujaa projektihakemuksen valmistelussa ja hoitaa Eureka-verkoston kanssa Eureka-hyväksynnän ja hakemuskäsittelyn. Projektiosallistuja saa tarvitessaan tukea Eureka-toimistolta, yhteystiedot alla.

Eurostars-projektit

Eurostars on pk-yrityksille tarkoitettu ohjelma, ks. Eurostars-sivu.

Klusteriprojektit

Eureka-klusterien tavoitteena on kehittää Euroopan kilpailukyvylle merkittäviä teknologioita. Klusterit liittyvät suurelta osin ICT-alueeseen, elektroniikkaan, ohjelmistoihin, energiaan ja bioteknologiaan.

Klusterit ovat Euroopan huipputeollisuuden aloitteita ja merkittäviä oman toimialansa kansainvälisten tavoitteiden toteuttajia. Ne ovat pitkäkestoisia, laajoja kokonaisuuksia.

Business Finland osallistuu teollisuuden rinnalla usean klusterin toimintaan sekä klusteriprojektiehdotusten arviointiin yhdessä muiden Euroopan maiden julkisten rahoittajien kanssa.

Klustereita on käynnissä viisi.

Klusterit järjestävät projektihakuja, joista tiedotetaan klusterien verkkosivuilla. Lisäksi järjestetään kaikkien klusterien yhteisiä teemahakuja. Projektiehdotusten sisältö arvioidaan kansainvälisesti (label). Rahoitushakemukset käsitellään ja arvioidaan kansallisesti.

Ehdotukset ja projektisuunnitelmat arvioidaan kansainvälisesti, ja klusteriin hyväksytyt projektit saavat Eureka-hyväksynnän. Tämän jälkeen osallistujat voivat hakea osuuksilleen julkista rahoitusta kansallisista lähteistä, Suomessa Business Finlandilta.

Business Finland osallistuu teollisuuden rinnalla usean klusterin toimintaan ja ehdotusten arviointiin yhdessä muiden Euroopan maiden julkisten innovaatiorahoittajien kanssa. Tällä hetkellä tämä koskee klustereita CELTIC-NEXT, ITEA4, SMART ja XECS, joille on nimetty yhteyshenkilöt.

CELTIC-NEXT
Tietoliikenne
Hannu Nurmi, Mika Niskanen

ITEA4
Ohjelmistointensiiviset järjestelmät
Hannu Nurmi, Mika Niskanen

SMART
Advanced Manufacturing
Jarmo Raittila, Kari Koskela

XECS (entinen Penta ja Euripides2)
Mikro- ja nanoelektroniikan järjestelmät sekä niihin perustuvat arvoketjut loppukäyttäjiin asti.
Jöns Tuomaranta

Eureka-yksittäisprojektit

Eureka-yksittäisprojektit ovat yritysten tarpeista lähteviä, markkinoita lähellä olevia tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Yksittäisprojektien hakemuksia voi jättää miltä tahansa aihealueelta ja haku on jatkuva. Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa hauilla määräpäivät, ja haun nimenä on tällöin GlobalStars. Eureka-hyväksyntä (label) myönnetään neljästi vuodessa.

Projektiehdotuksen vetäjä on tyypillisesti yritys, joka kokoaa kansainvälisen projektiryhmän. Osallistujia tulee olla vähintään kahdesta Eureka-maasta. Vetäjä vastaa projektikuvauksen laatimisesta sekä sen toimittamisesta kansalliseen Eureka-toimistoon. Lisätietoja löytyy Eurekan sivuilta. Suomessa Eureka-hakemuksen käsittelee Eureka-toimisto Business Finlandissa, joka myös opastaa kansallisten rahoitushakemusten tekemisessä.

Osallistujat hakevat julkista rahoitustukea kukin omasta maastaan kansallisilla menettelyillä. Näiden hakuajat poikkeavat ja Suomen Eureka-toimisto auttaa niiden selvittämisessä.

Suomessa hakuaika on jatkuva. Suomalaisosapuolten rahoitushakemukset tehdään Business Finlandille normaalein hakumenettelyin. Eureka-hyväksyntään tarvitaan Suomessa siis yhteisen Eureka-projektikuvauksen ja yhteistyösopimuksen lisäksi Business Finlandin myönteinen rahoituspäätös.

Markkinalähtöisissä yritysvetoisissa yksittäisprojekteissa Business Finland rahoittaa pääsääntöisesti yrityksiä. Tutkimusorganisaatioiden osuus niissä voi olla tutkimusalihankintaa. Yritysten rahoitusperiaatteet ovat samat kuin kotimaisissa projekteissa yrityskoon ja tilanteen mukaan. Jos suomalaisosapuolia on useita, noudatetaan yhteishankkeiden rahoitusperiaatteita. Kuitenkin, jos projektissa tehdään kansainvälistä yhteistä t&k-työtä, aivan yhteisellä projektisuunnitelmalla, rahoituspäätöksessä voidaan noudattaa parempia ehtoja.

Ota yhteyttä

Kansallinen EUREKA-projektikoordinaattori (NPC)

Hanna Rinta-Erkkilä

+358 40 751 4278
hanna.rinta-erkkila (at) businessfinland.fi

EUREKA-toimiston johtaja

Heikki Uusi-Honko

+358 50 5577 825
heikki.uusi-honko (at) businessfinland.fi

Suomen Eureka-toimisto

Business Finland
PL 69, 00101 Helsinki
käyntiosoite: Porkkalankatu 1, Ruoholahti