Liiketoiminnan
kehitysrahoitus

häiriötilanteissa 

Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta emme korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita.

Huom! Tiedoksi hakijoille

Rahoitushaku Liiketoiminnan kehitysrahoitukseen häiriötilanteissa sulkeutuu 8.6.2020 klo 16.15.

Kenelle rahoitus sopii?

Kyllä

 • Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää. Yrityksessä työskentelee tai on lomautettuna hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä (sisältäen yrittäjän ja yrittäjät)
 • Midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€
 • Kotimarkkinayritykset ja vientiyritykset
 • Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä

Ei

 • Toiminimiyritys, yksinyrittäjä
 • Suuri yritys
 • Julkinen organisaatio, säätiö tai yhdistys
 • Ahvenanmaalainen yritys
 • Maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset sekä yksityiset elinkeinoharjoittajat
 • Yritykset, joilla ei ole ollut edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan ennen koronaa. Rahoitusta ei esimerkiksi myönnetä, jos yrityksen oma pääoma on alle puolet osakepääomasta. Katso tästä lisätietoja


Kuinka paljon rahoitusta voi saada?

Rahoitus on avustusta, ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista, ja se voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Et voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman esiselvitysprojektia.

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa). 

Mihin rahoitusta voi käyttää?

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Projektin suositeltu kesto on 4 kuukautta.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Projektin suositeltu kesto on vuosi. 

HUOM! Yksinyrittäjät eivät voi hakea kehittämisrahoitusta Business Finlandista, vaikka olisivat saaneet 27.3 tai aikaisemmin jättämäänsä hakemukseen myönteisen rahoituspäätöksen. 

Esimerkkejä rahoituksen käyttökohteista

A) Rahoitusta voi käyttää uusien asioiden pilotointiin yrityksen liiketoiminnassa. Kehittämistoimenpiteiden kohteena voi olla esimerkiksi

 • Uusia palveluja ja tuotteita
 • Uusia kumppanuus- ja alihankintamalleja
 • Uusia toimintamalleja työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen
 • Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa

B) Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen toimialasta riippumatta. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita ovat yritykselle uudet ratkaisut ja toimintamallit, jotka koskevat esimerkiksi

 • Kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia
 • Tuotannon kotimaahan palauttamista
 • Logistiikan häiriöiden syiden poistamista

C) Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita:

 • Yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut
 • Matkailuun suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista
 • Palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen

D) Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita:

 • Yritykselle uudet, monistettavat luovien alojen palvelut (esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelut sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittäminen

Mihin rahoitusta ei voi käyttää?

 • Verkkokaupan tekninen pystyttäminen. Rahoitusta voi sen sijaan saada esimerkiksi verkkokaupan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen. Lue lisää verkkokaupan rahoittamisesta.
 • Markkinointikulut
 • Menetetty kassavirta ja operatiiviset palkkakulut
 • Liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen
 • Olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa
 • Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannukset
 • Investoinnit
 • Jakeluverkon perutamiseen ja toimintaan sekä muuhun vientitoimintaan liittyvät suorat kustannukset
 • Hakemuksen valmisteluun ja kirjoittamiseen liittyvät kulut (Rahoitusta voi käyttää vain projektin aikana syntyneisiin kuluihin)

Hyväksyttävät kustannukset

Rahoituksessa käytetään kustannusarviota (rahapalkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + muut kustannukset). Lue lisää rahoitusehdoista.

Rahapalkat
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä.

Henkilösivukustannukset
30 prosenttia maksetuista palkoista, jotka on hyväksytty projektille.

Ostettavat palvelut
Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna.

Muut kustannukset
Kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

Rahoitus on de minimis -rahoitusta

Rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset. Lue lisää de minimis -tuesta

 

Rahoituksen hakeminen ja raportointi

Ennen hakemuksen lähettämistä

 1. Tutustu tämän sivun ohjeisiin, useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja rahoitusehtoihin. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.

 2. Halutessasi voit tutustu hakemusmalleihin ennen hakemuksen lähettämistä: Esiselvitys tai Kehitysrahoitus

 3. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, niin voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä viestin osoitteeseen poikkeusrahoitus (at) businessfinland.fi tai soittamalla numeroon 029 469 5800 (arkisin klo 9-15).

Hae rahoitusta asiointipalvelussa

 1. Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä ei tarvitse hakea organisaation pääkäyttäjyyttä.

 2. Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Liitteitä ei tarvita. Projektin sisältö kuvataan yhdessä hakemuksen tekstikentässä seuraavasti:

  Esiselvitys – Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita se selvittää ja suunnittelee ja miten selvitys- ja suunnittelutyö tehdään (esimerkiksi liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon/työn uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa).

  Kehittämisprojekti – Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita projektissa kehitetään ja miten kehitystyö tehdään (esimerkiksi uusia liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja, uusia toimintamalleja työn/tuotannon organisoimiseen häiriötilanteessa). Lisäksi hakija perustelee, miten se uskoo kehitettävien uusien toimenpiteiden parantavan yrityksen kohtaamia koronavirushaasteita.

 3. Business Finland käsittelee hakemuksen ja lähettää rahoituspäätöksen. Poikkeuksellisen suuren hakemusmäärän takia emme tällä hetkellä pysty arvioimaan luotettavasti hakemusten käsittelyaikoja.

Näin muutat hakemustasi

Hakemusta voi muokata hakemuspalvelussa, jos sen status on Käsittelyssä. Hakemuksen lähettämisen jälkeen kuluu noin viisi arkipäivää ennen kuin hakemus palautuu muokkaustilaan. Tällä välillä se on tilapäisesti lukittuna.

Hakemuksen peruminen tulee tehdä kirjaamoon, tätä ei voi tehdä itse sähköisen asioinnin kautta. Viestissä tulee ehdottomasti mainita hakemuksen diaarinumero sekä yrityksen nimi.

Projektin seuranta ja raportointi

Katso tästä ohjeet projektin seurantaan ja raportointiin

Mistä rahoitusta?

 • Yksinyrittäjä - Kunnat ja oma pankki
 • Pienyritys (Yrityksessä työskentelee 1-5 henkilöä) - FinnveraELY-keskus ja oma pankki 
 • Pk-yritys (Yrityksessä työskentelee 6-250 henkilöä) - Finnvera, Business Finland ja oma pankki
 • Midcap-yritys (liikevaihto maks. 300 milj. €/v) - Finnvera, Business Finland ja oma pankki
 • Suuryritys - Finnvera ja oma pankki

Katso tarkemmat toimintaohjeet

Kysymyksiä ja vastauksia

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa - tavallisimpia kysymyksiä rahoituksesta. Lue nämä ennen hakemuksen lähettämistä!

Näin haet rahoitusta

 1. Tutustu tämän sivun ohjeisiin ja rahoitusehtoihin.
 2. Tutustu hakemusmalleihin: Esiselvitys tai Kehitysrahoitus
 3. Rekisteröidy ja hae rahoitusta asiointipalvelussa
 4. Business Finland käsittelee hakemuksen ja lähettää rahoituspäätöksen

Näin raportoit projektin lopuksi

 1. Lue seuranta- ja raportointiohjeet, kun olet saanut rahoituspäätöksen
 2. Kun projekti on päättynyt, täytä raportti asiointipalvelussa

Kysy meiltä

Mietitkö, sopiiko rahoitus yrityksellesi? Kysy:

Neuvoja asiointipalvelun käyttöön liittyvissä ongelmissa

Ethän kysy asiakaspalvelustamme tietoa rahoituspäätöksen aikatauluista. Löydät projektisi ajantasaiset tiedot asiointipalvelusta. Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä 2 kuukautta.