Liiketoiminnan
kehitysrahoitus

häiriötilanteissa 

Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta emme korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.

Kenelle rahoitus sopii?

Kyllä

 • Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää, sekä midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€
 • Kotimarkkinayritykset ja vientiyritykset
 • Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä

Ei

 • Toiminimiyritys, yksinyrittäjä
 • Suuri yritys
 • Julkinen organisaatio, säätiö tai yhdistys
 • Ahvenanmaalainen yritys
 • Maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset sekä yksityiset elinkeinoharjoittajat

 


Kuinka paljon rahoitusta voi saada?

Rahoitus on avustusta, ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista, ja se voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Et voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman esiselvitysprojektia.

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa).  

Mihin rahoitusta voi käyttää?

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Esimerkkejä rahoituksen käyttökohteista

A) Rahoitusta voi käyttää uusien asioiden pilotointiin yrityksen liiketoiminnassa. Kehittämistoimenpiteiden kohteena voi olla esimerkiksi

 • Uusia palveluja ja tuotteita
 • Uusia kumppanuus- ja alihankintamalleja
 • Uusia toimintamalleja työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen
 • Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa

B) Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen toimialasta riippumatta. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita ovat yritykselle uudet ratkaisut ja toimintamallit, jotka koskevat esimerkiksi

 • Kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia
 • Tuotannon kotimaahan palauttamista
 • Logistiikan häiriöiden syiden poistamista

C) Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita:

 • Yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut
 • Matkailuun suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista
 • Palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen

D) Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita:

 • Yritykselle uudet, monistettavat luovien alojen palvelut (esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelut sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittäminen

Mihin rahoitusta ei voi käyttää?

 • Verkkokaupan tekninen pystyttäminen. Rahoitusta voi sen sijaan saada esimerkiksi verkkokaupan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen.
 • Markkinointikulut
 • Menetetty kassavirta ja operatiiviset palkkakulut
 • Olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa
 • Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia
 • Liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen.

Hyväksyttävät kustannukset

Rahoituksessa käytetään kustannusarviota (rahapalkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + muut kustannukset). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä. Henkilösivukustannuksiksi hyväksytään 30 prosenttia maksetuista palkoista, jotka on hyväksytty projektille. Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

Rahoitus on de minimis -rahoitusta

Rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset. Lue lisää de minimis -tuesta.   

Rahoituksen hakeminen ja raportointi

Ennen hakemuksen lähettämistä

 1. Tutustu tämän sivun ohjeisiin, useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja de minimis -tuen ehtoihin.

 2. Halutessasi voit tutustu hakemusmalleihin ennen hakemuksen lähettämistä: Esiselvitys tai Kehitysrahoitus

 3. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, niin voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä viestin osoitteeseen poikkeusrahoitus (at) businessfinland.fi tai soittamalla numeroon 029 469 5800 (arkisin klo 9-15).

Hae rahoitusta asiointipalvelussa

 1. Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä ei tarvitse hakea organisaation pääkäyttäjyyttä.

 2. Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Liitteitä ei tarvita. Projektin sisältö kuvataan yhdessä hakemuksen tekstikentässä seuraavasti:

  Esiselvitys – Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita se selvittää ja suunnittelee ja miten selvitys- ja suunnittelutyö tehdään (esimerkiksi liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon/työn uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa).

  Kehittämisprojekti – Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita projektissa kehitetään ja miten kehitystyö tehdään (esimerkiksi uusia liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja, uusia toimintamalleja työn/tuotannon organisoimiseen häiriötilanteessa). Lisäksi hakija perustelee, miten se uskoo kehitettävien uusien toimenpiteiden parantavan yrityksen kohtaamia koronavirushaasteita.

 3. Business Finland käsittelee hakemuksen ja lähettää rahoituspäätöksen. Poikkeuksellisen suuren hakemusmäärän takia emme tällä hetkellä pysty arvioimaan luotettavasti hakemusten käsittelyaikoja.

Näin muutat hakemustasi

Hakemusta voi muokata hakemuspalvelussa, jos sen status on Käsittelyssä. Hakemuksen lähettämisen jälkeen kuluu noin viisi arkipäivää ennen kuin hakemus palautuu muokkaustilaan. Tällä välillä se on tilapäisesti lukittuna.

Mitä teen, kun saan positiivisen rahoituspäätöksen?

 1. Lue seuranta- ja raportointiohjeet, kun olet saanut rahoituspäätöksen. Asiointipalvelusta löydät projektiisi sovellettavat rahoitusehdot.

 2. Projektin lopussa yritys raportoi projektin tuloksista ja siitä, miten tavoitteisiin on päästy. Raportointiajan näet rahoituspäätösilmoituksesta, joka löytyy asiointipalvelusta. Täytä projektin loppuraportti asiointipalvelussa.

Mistä rahoitusta?

 • Yksinyrittäjä - Kunnat ja oma pankki
 • Pienyritys (1-5 työsuhteessa olevaa työntekijää) - FinnveraELY-keskus ja oma pankki 
 • Pk-yritys (6-250 työsuhteessa olevaa työntekijää) - Finnvera, Business Finland ja oma pankki
 • Midcap-yritys (liikevaihto maks. 300 milj. €/v) - Finnvera, Business Finland ja oma pankki
 • Suuryritys - Finnvera ja oma pankki

Katso tarkemmat toimintaohjeet

HUOM! 27.3. mennessä Business Finlandiin tulleet hakemukset käsitellään alkuperäisten ehtojen mukaisesti, eli niissä otamme huomioon myös alle kuusi henkilöä työllistävien yritysten hakemukset.

Kysymyksiä ja vastauksia

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa - tavallisimpia kysymyksiä rahoituksesta. Lue nämä ennen hakemuksen lähettämistä!

Näin haet rahoitusta

 1. Tutustu tämän sivun ohjeisiin.
 2. Tutustu hakemusmalleihin: Esiselvitys tai Kehitysrahoitus
 3. Rekisteröidy ja hae rahoitusta asiointipalvelussa
 4. Business Finland käsittelee hakemuksen ja lähettää rahoituspäätöksen

Näin raportoit projektin lopuksi

 1. Lue seuranta- ja raportointiohjeet, kun olet saanut rahoituspäätöksen
 2. Kun projekti on päättynyt, täytä raportti asiointipalvelussa

Webinaari: Rahoitusratkaisut yrityksille

Kasvu Open järjestää 8.4. klo 9-10 webinaarin yritysrahoituksesta poikkeustilanteessa. Puhumassa asiantuntijoita Business Finlandista, Finnverasta ja Nordeasta.

Ilmoittaudu tästä

Kysy meiltä

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Kysy:

Hakemuksen lähettämisen jälkeen

Emme valitettavasti voi vastata hakemuksen tilaa koskeviin kysymyksiin.