Siirry sisältöön

Tietoa arvioinnista

EU:n rahoittamat t&i-projektit arvioidaan yhteisten arviointikriteerien perusteella. Arvioinnin tekevät komission valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat. Yhtä hakemusta arvioi yleensä 3-5 eri asiantuntijaa. Hakijan on hyvä tutustua arviointikriteereihin, jotta hän osaa sisällyttää hakemukseensa kaiken oleellisen.

 

Arviointikriteerit

Komissioon lähetetyt hakemukset arvioidaan yhdessä tai kahdessa vaiheessa hausta riippuen. Tämä kerrotaan hakuilmoituksessa.

Arvioinnin kriteereitä ovat:

  • erinomaisuus (tieteellinen ja innovaatioiden laatu)
  • vaikuttavuus
  • hankkeen toteutus.

Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n hankkeissa ainoa arviointikriteeri on tieteellinen laatu. Innovaatiotoimissa tärkein kriteeri voi olla vaikuttavuus, mutta tästä ja muista mahdollisista poikkeuksista kerrotaan työohjelmassa.

Yksivaiheisessa haussa hakijat kirjoittavat kokonaisen hakemuksen, ja se arvioidaan kaikkia kriteereitä käyttäen.

Kaksivaiheisessa haussa hakijat laativat ensin lyhyemmän hakemuksen, joka arvioidaan rajatummin kriteerein. Jatkoon eli toiseen hakuvaiheeseen päässeiltä pyydetään kokonainen hakemus, joka arvioidaan kaikkien kriteerien mukaan.

Huom! Kaikki Horisontti Euroopan vuosien 2023-2024 työohjelmien kaksivaiheiset haut osallistuvat sokkoarviointipilottiin. Kaksivaiheisen haun ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan anonyymisti eli hakija ei saa paljastaa hakemuksen Part B -osassa organisaationsa nimeä, lyhennettä, logoa tai henkilöstön nimiä. Hakemus hylätään, mikäli Part B sisältää tunnistetietoja.

Katso EUTI kouluttaa: Sokkoarviointi Horisontti Euroopassa -esitysmateriaali 14.3.2023

Lähtisitkö sinäkin arvioijaksi?

Euroopan komissio etsii jatkuvasti hakemusten ja rahoitettujen projektien arvioijiksi päteviä asiantuntijoita yrityksistä, tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja muista asiantuntijaorganisaatioista.

Kansainvälisten hankkeiden arvioinnissa:

  • opit hyvän hakemuksen tunnusmerkit,
  • tapaat eurooppalaisia oman alan osaajia, ehkä tulevia partnereitasi,
  • näet ja kuulet mitä omalla sektorillasi on meneillään sekä
  • saat näkemystä millaisia tahoja hankkeissa on mukana.

Arvioijan on tulevaisuudessa helpompi tehdä omia hyviä EU-hakemuksia!

Ilmoittaudu arvioijaksi

Arviointiprosessi

1
Hakemuksen vähimmäisvaatimukset

Komissiossa tarkistetaan, että hakemus on saapunut ajoissa, osallistujia on riittävästi ja haettu rahoitusosuus on työohjelman mukainen.  
Mikäli vaatimukset täyttyvät, hakemus hyväksytään arvioitavaksi.

2
Hakemukselle määrätään vähintään kolme arvioijaa

Kukin arvioija käy itsenäisesti hakemuksen läpi ja pisteyttää sen.

3
Konsensuskokous

Arvioijat keskustelevat yhdessä hakemuksesta, muodostavat yhteisymmärryksen sisällöstä ja sen perusteella määrittelevät lopulliset pisteet. Kokouksen pohjalta laaditaan konsensusraportti.

4
Komissio listaa rahoitettavat projektit

Pisteiden perusteella laadittu lista esitellään jäsenmaiden edustajille. Jäsenmaiden hyväksynnän jälkeen, komissio laatii lopulliset listat rahoitettavista ja varalla olevista projekteista. Varalistalta voidaan rahoittaa projekteja, mikäli rahaa jää yli tai sopimusneuvottelut jonkin projektin osalta keskeytyvät.

5
Arvioinnin tulokset

Komissio lähettää tiedon arvioinnin tuloksista sekä arvioijien kommentit projektien koordinaattoreille 5 kuukauden sisällä haun sulkeutumisesta. Koordinaattori voi tehdä arvioinnin tuloksista oikaisuvaatimuksen, mikäli käsittelyssä on ilmennyt teknisiä puutteita. Hakemuksen sisältöä ei arvioida uudelleen.