Siirry sisältöön

Rahoituksemme madaltaa yrityksesi riskiä

Tee päätöksiä nopeammin ja tartu tilaisuuksiin silloin kun kasvu ei odota. Tarjoamme rahoitusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja toimenpiteisiin markkinoilla. Rahoituksemme auttaa myös yritysryhmiä tarttumaan kiinnostaviin markkinamahdollisuuksiin.

Mihin tarvitset rahoitusta?

Yritykselle kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen

Voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudelle vientimarkkinalle. Rahoitus on tarkoitettu ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on enintään 40 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista.
Lue lisää Market Explorerista.

Voit esimerkiksi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella markkinalla. Rahoituksen määrä on enintään 60 000 euroa ja kattaa 75 prosenttia projektin budjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoituksen myöntäminen edellyttää, että yritykselläsi on realistinen jatkosuunnitelma tutkimus- ja kehittämistoimenpiteistä, joilla idea viedään käytäntöön mikäli Tempon tulokset siihen rohkaisevat.
Lue lisää Temposta.

Yritysryhmille markkinoille pääsyyn

Myönnämme rahoitusta vähintään neljän tukikelpoisen pk-yrityksen ryhmälle, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia omaava yhteinen tarjoama kansainvälisille markkinoille. Rahoitus on avustusta, 50 prosenttia projektin hyväksytyistä ostopalveluista.
Lue lisää Group Explorerista.

Voit saada messuavustusta, jos osallistut kansainvälisille, Suomen ulkopuolella pidettäville messuille. Voit saada rahoitusta enintään 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 15 000 euroa per messuhanke.
Lue lisää Exhibition Explorerista.

Pilotointiin kohdemarkkinalla

Pilotointi kohdemarkkinalla voi auttaa yritystäsi pääsemään markkinoille nopeammin ja antaa tarvittavaa uskottavuutta kohdemarkkinalla sekä todistaa tuotteen toimivuuden markkinalla. 
Lue lisää tutkimus- ja kehitysrahoituksesta.

Yhteisinnovaatiot kehittyvillä markkinoilla

Kehitätkö innovatiivista tuotetta, palvelua, prosessia tai liiketoimintamallia, josta voi olla hyötyä ympäristön, sosiaalisen kehityksen, laadun, kustannusten tai tasa-arvon kannalta? Onko ratkaisuasi tarpeen (edelleen) kehittää yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa sen kilpailukyvyn parantamiseksi kehittyvillä markkinoilla? Rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla auttaa yrityksiä kehittämään ja luomaan kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.
Lue lisää rahoituksesta yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla.