22/11

Evenemang 22.11.2022

Talent Boost Summit 2022

Tid: klo 9-17

Talent Boost Summit är ett årligt evenemang, vars målsättning är att hitta svar på hur man tillsammans med internationella talanger kan låsa arbetskraftbristen, skapa nya innovationer och tillväxt samt att främja Finlands livskraft. Evenemanget är avsett speciellt för företag och andra arbetsgivare samt de mest centrala intressentgrupperna, som är intresserade av temat (kommuner, städer, den offentliga sektorn, högskolesektorn, yrkesläroanstalter, privata tjänsteproducenter). Även internationella experter är välkomna till evenemanget. 

 

Mera information

Talent Boost Summit 2022, organizing team 

talentboostsummit (at) ely-keskus.fi 

 

Läs mera

Välkommen till Talent Boost Summit 2022 evenemanget!

Talent Boost Summit 2022 är höstens mest högklassiga och intressanta riksomfattande evenemang för internationalisering av arbetslivet. Som vägkost får du fungerande verktyg i frågor kring den internationella arbetskraftens dragnings- och hållkraft.

När och var? 

  • Tisdagen den 22 november: vi träffas i Vasa
    • Plats: Åbo Akademi, Strandgatan 2, 65100 Vasa
    • Det är också möjligt att följa livestreamingen via Brella
  • Onsdagen den 23 november: på webben
    • Virtuella möten
    • Virtuellt program för internationella experter

För vem?

Evenemanget är avsett speciellt för företag och andra arbetsgivare samt de mest centrala intressentgrupperna, som är intresserade av temat. Även internationella experter är välkomna till evenemanget.

Anmälan

Anmäl dig till evenemanget senast 13.11.2022. 

Kom ihåg att deltagarantalet är begränsat. Platserna reserveras i anmälningsordning, företag och andra arbetsgivare får företräde.  
Deltagandet är avgiftsfritt.

Deltagarna svarar själva för sina rese- och inkvarteringskostnader. Evenemanget hålls på engelska. 

Intressentgrupper och internationella talanger: Anmäl dig här 

För tillfället är anmälan till Vasa begränsad. Du kan fortfarande anmäla dig till evenemanget i Vasa, men vänligen lägg märket till att din plats inte är bekräftad och du är på väntelistan. Vi kontaktar dig per e-post ifall det blir lediga platser. Tills dess är du automatiskt en online deltagare.

Företag och andra arbetsgivare: Anmäl dig här 

Platser tillgängliga på plats i Vasa.

Program och talare

Programmet fokuserar på de redan befintliga tjänster och god praxis, samt hur man genom att använda dem kan locka och behålla internationella experter på olika håll i Finland. Temat – Dragkraft och hållkraft genom att boosta för ett livskraftigare Finland – behandlas mångsidigt från olika synvinklar, och vi söker innovativa åsikter och lösningar på de aktuella frågorna.

Bekanta dig med programmet och tidtabellen här

Arrangörerna

Talent Boost Summit är ett riksomfattande evenemang som ordnas i samarbete med arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, Med sikte mot Finland- (NTM-centralen i Egentliga Finland, ESF) -projektet, NTM-centralen i Österbotten och Österbottens TE-tjänster. År 2022 har Talent Coastline ansvaret för koordineringen av evenemanget.