Case 25.11.2021

Konecranes: Hållbarhet måste vara konkreta handlingar, vi har bara en jord

Hållbar affärsverksamhet och minskning av kolavtrycket förutsätter stora gärningar. Målet med Business Finlands förnyelseprogram för tillverkningsindustrin är att Finland blir ett ledande land inom hållbar tillverkning. Vid Konecranes har man insett vikten av hållbar affärsverksamhet.
Konecranes
 • Finska Konecranes är en av världens ledande tillverkare av lyftutrustning.
 • Bland företagets kunder finns maskinbyggnads- och processindustrin, varv, hamnar och terminaler.
 • Konecranes levererar lyftlösningar och underhållstjänster åt alla lyftkransmärken.
 • Under 2020 uppgick Konecranes-koncernens omsättning till 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder.
 • https://investors.konecranes.com/sv

Sustainable Manufacturing Finland program

Finska börsnoterade Konecranes är en av världens ledande tillverkare av lyftutrustning. Som ansvarsfull aktör strävar bolaget efter hållbarhet i allt det gör.

– Då vi inte har någon annan planet är hållbar affärsverksamhet det enda alternativet nu och i framtiden. Konecranes har förbundit sig till att hållbarhet är kärnan i vår verksamhet, säger hållbarhetsdirektör Anniina Virta-Toikka på Konecranes.

Toni Mattila, Business Finland

Business Finland stödjer hållbar tillverkning

Industri och energiproduktion står för en stor del av växthusutsläppen. Business Finland stödjer förnyelsen av tillverkningsindustrin och ökningen av dess konkurrenskraft för att Finland ska bli ett ledande land inom hållbar tillverkning. Det finns mycket att göra, men vi har medlen för det.

– Det lyckas vi med genom att utveckla teknik och arbetssätt. När vi är först med att utveckla dem kan vi också utnyttja dem först, säger Toni Mattila, direktör för Business Finlands Sustainable Manufacturing Finland-program, och räknar upp sätten för företag:

 • minska utsläppen: här finns det mycket att göra inom många tekniksektorer, såsom stål- och betongtillverkning,
 • energianvändning: att kombinera grön energiproduktion med industrins kontinuerliga energibehov.
 • energieffektivitet: mer med samma mängd,
 • återvinning: återvunna råvaror och material från sidoströmmar för återanvändning.

Enligt Mattila bör vi se investeringar i ny teknik och kompetens som affärsmöjligheter.

– Vi talar om ett kolhandavtryck, vilket innebär att ett företag ger ett annat företag en hjälpande hand för att nå miljömålen, det vill säga minska kolavtrycket. Det här kan innebära exempelvis att utveckla stål- och betongindustrins processer så att de producerar lägre utsläpp, säger Mattila'.

"Vi måste halvera våra utsläpp inom mindre än tio år"

Vid Konecranes genomsyrar hållbarheten hela företagets affärsverksamhet. Bolagets hållbarhetsstrategi omfattar:

 1. miljöoptimerat sortiment och cirkulär ekonomi,
 2. klimatåtgärder och resurseffektivitet,
 3. arbetsmiljö och säkra produkter,
 4. en mångsidig, inkluderande och engagerande arbetsmiljö samt
 5. ansvarsfull affärspraxis.

– Våra klimatmål ligger i linje med Parisavtalet om klimatförändringar. Mål stödjer avsikten att stoppa klimatförändringen vid 1,5 grad, vilket innebär att vi måste halvera våra utsläpp inom mindre än tio år. Det här sker inte utan resurser, men vi tror att det är värt investeringen, säger hållbarhetschef Virta-Toikka på Konecranes.

Ansvar ses som viktigt såväl för bolagets kunder och medarbetare som för investerare.

– Vi måste hjälpa våra kunder att nå sina egna mål, såsom miljömål. I dag är företagets värden viktiga för dess anställda och vi kan bara samla de bästa människorna om vi agerar hållbart. Investerare kräver också hela tiden högre hållbarhet, säger Virta-Toikka.