Nyhet 21.06.2022

Nya utlysningar: utmaningstävling för lokomotivföretag och idéansökan för programmen 6G Bridge och Decarbonized Cities samt kampanjen Quantum Computing

Den 16 juni öppnade Business Finland en ny utmaningstävlingsrunda för lokomotivföretag. Nu kan också utmanarföretag delta. En avsiktsansökan öppnas för programmen 6G Bridge och Decarbonized Cities, som är under utarbetande, samt för kampanjen Quantum Computing.

Utmaningstävling: lokomotiv- och utmanarföretag

Utmaningstävlingen riktar sig till globalt verksamma lokomotivföretag som kan göra mycket betydande forsknings-, utvecklings- och innovationsökningar (FUI) i Finland. Business Finlands finansiering är högst 20 miljoner euro för ett lokomotivföretag och 50 miljoner euro för ett ekosystem som sammanställts av ett lokomotivföretag. I år kan även utmanarföretag delta i utmaningstävlingen. Utmanarföretagen stärker den internationella koncernens globala roll via Finland eller strävar efter att växa till en global aktör, löser en mindre eller mer fokuserad utmaning eller utvecklar ny affärsverksamhet. Business Finlands finansiering kan vara högst 10 miljoner euro för ett utmanarföretag och 20 miljoner euro för ett ekosystem som sammanställts av ett utmanarföretag.

Deadline för den första omgången förslag är onsdagen den 14 september 2022 klockan 23:59.

Läs mer om utmaningstävlingen

Idéansökan: programmen 6G Bridge och Decarbonized Cities samt kampanjen Quantum Computing

Målet med Decarbonized Cities-programmet är att öka, stärka och främja det finländska branschövergripande utbudet av lösningar på kolneutralitetsutmaningarna, särskilt inom energi-/byggnadssektorn och transport/rörlighet.

Målet med 6G Bridge-programmet är att fördjupa och utvidga Finlands ledande ställning som utvecklare av mobilnätsteknologiportföljen samt att prova och tillämpa teknologier för att lösa samhällsutmaningar och öka de finländska företagens exportkapacitet.

Quantum Computing-kampanjen påskyndar tillväxten och internationaliseringen av det finländska kvantekosystemet, särskilt genom att stödja utvecklingen och ibruktagandet av nödvändig programvara samt företagens försök och demonstrationer för att lösa viktiga problem med hjälp av kvantberäkning.

För att kartlägga idéer och finländsk kompetens inleder Business Finland en idéansökan där finansiering undantagsvis beviljas också för forskningsprojekt. Sammanlagt har 25–30 miljoner euro per program avsatts för idéansökan och åtta miljoner euro för kampanjen.

Deadline för avsiktsansökan är torsdagen den 25 augusti 2022.

Läs mer om idéansökan