Nyhet 10.11.2022

Rapporteringen av företagens forsknings- och utvecklingsprojekt förenklas

Från och med torsdagen den 10 november 2022 rapporteras företagens forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av Business Finland genom en ny tjänst.

Business Finland har förnyat sin rapporteringstjänst och från och med den 10 november 2022 rapporteras förutom de minimis-projekt även företagens forsknings- och utvecklingsprojekt med en ny tjänst.

I nätservicen öppnas endast en händelse för varje rapporteringsperiod och i samma rapport specificeras både projektets innehåll och kostnader. På så sätt undviker man situationer där den ena delen av rapporteringen till exempel av misstag inte lämnas in.

Frågorna i innehållsrapporten fokuserar på förändringar i organisationen och de viktigaste händelserna i projektets framskridande, till exempel förverkligandet av de överenskomna målen. Anvisningarna för kostnadsrapporteringen har preciserats och rapporten styr tillhandahållandet av de bilagor och utredningar som behövs på de sidor där ärendet behandlas.

Om företaget har ett pågående projekt och du har börjat fylla i rapporten och kostnadsredovisningen före reformen, kan du antingen fortsätta att fylla i hela rapporten och kostnadsredovisningen och skicka dem till Business Finland, eller så kan du ta bort rapporten och kostnadsredovisningen som ännu inte sänts och börja om på nytt med den nya tjänsten.

Företag som inte har någon ofullständig rapport eller kostnadsredovisning fyller i rapporten direkt i den nya tjänsten.

Till nätservice