Pressmeddelande 06.04.2022

Finländska filmer och serier i positiv uppgång – internationella tittare har äntligen hittats

Kuva: Fireframe

Den audiovisuella branschen i Finland har växt och internationaliseringen har ökat i snabb takt under de senaste fem åren. Budgetökningen för manusinnehållet har haft en viktig roll och detta har möjliggjorts med internationella investeringar samt av Business Finlands produktionsincitament som startade 2017. Ett exceptionellt tillväxtavtal utarbetas nu inom branschen, som sammanför offentliga och privata aktörer för att ytterligare öka tillväxten inom sektorn.

Den globala revolutionen på televisions- och filmmarknaden återspeglas i de finländska produktionerna. Direktsändningstjänsterna öppnar nya distributionsvägar och allt mer finansiering finns tillgänglig, men även produktionsprocesserna och kompetensbehoven förändras.

– Finland har blivit starkare som produktionsland och fått ett starkt fotfäste. Uppmuntrande exempel på internationellt framgångsrika finländska produktioner är till exempel brottsdramaserierna Sorjonen och Karppi samt filmerna Ruva och Tove, berättar Hanna Vuorinen, som arbetar med främjande av AV-produktioner vid Business Finland.

Enligt VTT:s utredning för Business Finland i december 2021 har de finländska produktionsbolagens omsättning ökat med över 40 procent från år 2016 till år 2019.* I utredningen konstaterade man att verksamheten också är betydligt mer internationaliserad. Under 2016–2019 har EU:s exportinkomster ökat med 97 procent, från 21,6 miljoner euro till 43 miljoner euro. På motsvarande sätt har importutgifterna ökat med 102 procent, från 21,6 miljoner till 43 miljoner. Internationaliseringen har skapat förutsättningar för tillväxt inom branschen, vilket också enligt utredningen inverkade positivt på antalet personer som sysselsatts av de undersökta företagen.

– Branschen har en stor samhällelig potential och den stöder landsbildsarbetet och kulturexporten. Genom att satsa på utbildning, hållbar utveckling och internationalisering inom branschen kan vi fortsätta med denna goda tillväxt, fortsätter Vuorinen.

Gemensamt arbete leder till framtida framgång

Under 2022 kommer man att utarbeta ett tillväxtavtal för AV-branschen som kommer att tjäna som vägvisare för tillväxtavtal även inom andra kreativa branscher. Ett stort antal offentliga och privata aktörer deltar och förbinder sig att bygga upp avtalet, bland annat TEM, UKM, Finlands Filmstiftelse, Business Finland och organisationen för AV-producenter (Audiovisual Producers Finland) APFI. I samordningen av utvecklingsarbetet ingår också Film Tampere.

– Tillväxtavtalet är en ny slags dialog- och samarbetsmodell mellan den offentliga sektorn och näringslivet, där hela branschens olika dimensioner beaktas. Syftet med tillväxtavtalet är att genom praktiska åtgärder stödja tillväxten och internationaliseringen av företag inom branschen. Filmstiftelsen uppmuntrar alla företag inom branschen att delta i projektet, eftersom ett gemensamt arbete leder till framtida framgång, säger Filmstiftelsens verkställande direktör Lasse Saarinen.

Mer information om tillväxtavtalet finns på Creative Business Finlands webbplats.

* Produktionsbolagens omsättning 2016 309 M -> 2019 441 M. Utredningen begränsades till medlemsföretag inom APFI ry samt de företag inom branscherna 5911 och 5912 vilkas genomsnittliga omsättning var över 50 000 euro.  För 2019 granskades i utredningen 754 bolags ekonomisiffror. Inom den audiovisuella branschen är den officiella TOL-klassificeringen problematisk och branschen kan också granskas med en annan slags avgränsning.

 

Mer information för media:

Hanna Vuorinen
Head of Audiovisual Promotion
Finland Promotion Services | Business Finland

hanna.vuorinen (at) businessfinland.fi

046 8101 899

Heli Hemgård
Communications Manager
Finland Promotion Services | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi
040 901 5219

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 750 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland ingår i Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi