Pressmeddelande 10.10.2023

Finländsk hamnkompetens påskyndar den gröna omställningen för USA:s största hamnar

En grupp företag som utforskar hamnverksamheten i Los Angeles från havet. Business Finland har ordnat flera företagsgruppbesök på marknaden. Fotograf Maria Westerholm.

Miljökraven för världens hamnar har skärpts i snabb takt, fraktvolymerna har stigit och automationen har ökat. USA satsar 17 miljarder dollar på att renovera hamnar och vattenvägar. Business Finland främjar nu flera företags export till sju hamnar på marknaden.

Hamnarna i USA står inför utmaningar som brist på arbetskraft, föråldrad teknik och ineffektivitet.

– Tidtabeller för den gröna omställningen har fastställts för hamnarna och de investerar snabbt i elhybridmaskiner och utrustning med låga utsläpp samt ökar automationen. USA satsar rekordhöga 17 miljarder dollar på statligt stöd för renovering av hamnar och vattenvägar. Det är en historiskt stor satsning som vittnar om branschens tillstånd och behov, säger Ulla Lainio som ansvarar för Business Finlands Export Booster-projekt i USA.

Business Finland lanserade för två år sedan exportprojektet Export Booster som är inriktat på smarta hamnar i USA. Projektet erbjuder hamnarna teknik för smart, effektiv och ren drift. Till projektet har de sju största hamnarna i USA och deras terminaler (Los Angeles, Long Beach, Houston, Seattle-Tacoma, Savannah och Virginia) valts ut. Business Finland har ordnat tiotals företagsgruppbesök och köpevenemang samt främjat synligheten och exporten av den finländska kompetensen på marknaden.

– Den nordamerikanska marknaden spelar en nyckelroll i vår tillväxtstrategi. Nu har vi de rätta tjänsterna och ett partnernätverk för att betjäna våra kunder på marknaden. Vi ser fram emot att vinna flera nyckelprojekt under 2024. Experter från Business Finland har gjort ett bra jobb när det gäller att förstå våra mål och förena oss med kunder i Nordamerika, säger John Lund, Sales and Marketing Director på Visy i Tammerfors.

Finländskt kluster deltar i stora investeringar i USA

Intresset för den finländska kompetensen inom hamnteknik i USA och Kanada har överraskat företagsgruppen. Enligt Lainio försöker USA minska sitt beroende av kinesisk hamnteknik. Finland upplevs i den geopolitiska situationen som en pålitlig och trygg partner.

– Finländska företag har den teknik som hamnarna behöver för att genomföra en snabb grön omställning. Hamnarna är nu särskilt intresserade av utrustning för containerhantering, kranar, snabb nätteknik, informationssystem, elektrifiering, väte, miljöteknik, framförhållning, energieffektivitet och övervakning. Dessutom finns det ett behov av lösningar som ger en helhetsbild av trafiken kring hamnen och farleden och av de fartyg som anländer till hamnen, berättar Lainio.

Det senaste företagsgruppbesöket ägde rum 14–16 september 2023 i Long Beach och Los Angeles. Business Finland ordnade så att företag fick träffa representanter för hamnarna och hamnterminaloperatörerna i regionen. Deltagarna var Kalmar, Kempower, Konecranes, Nokia, Treon, Unikie, Visy och Wärtsilä.

Business Finland har varit partner med Unikie Oy från Hervanta för att öppna amerikanska hamnar och havskluster.

– Business Finland har hjälpt oss att skapa kontakter och ordna många möten. Tack vare flera företagsgruppbesök på västkusten har vi kunnat fortsätta våra diskussioner i både Seattle-Tacoma-regionen och Los Angeles-Long Beach. Vi har presenterat Unikies tekniska lösningar för att bekämpa klimatförändringen som revolutionerar den marina industrin. Dessutom har Business Finland ordnat kundmöten på östkusten och i Stora sjöarna-regionen, säger Unikies General Manager Jussi Mäntynen.

Exporten i anslutning till Finlands marina industri och hamnar uppgår årligen till 9–13 miljarder euro, vilket motsvarar nästan en tiondel av Finlands totala export. Hållbarhet och digitalisering är båda viktiga trender inom skeppsbyggnad, sjöfart och hamnar.

Mer information

Ulla Lainio, Commercial Counselor, Business Finland USA
ulla.lainio (at) businessfinland.fi
+358 40 343 3357 (observera tidsskillnaden mellan Finland och USA)

Maria Westerholm, Director, Delegations, Business Finland
maria.westerholm (at) businessfinland.fi
+358 40 343 3431

John Lund, Sales and Marketing Director, Visy
john.lund (at) visy.fi
+358 50 477 9504

Jussi Mäntynen, General Manager, Unikie
jussi.mantynen (at) unikie.com
+1 669 207 9954

Maria Arruda, Head of Communications, Business Finland
maria.arruda (at) businessfinland.fi
+358 40 093 3913

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster, främjar turism och investeringar i Finland samt lockar kompetens till Finland. Inom organisationen arbetar 760 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland ingår i Team Finland-nätverket.