15/2

Finland-Tyskland 1.10.2018-15.2.2019

Finsk-tysk ansökan om samprojekt för små och medelstora företag

Kontaktperson vid Business Finland

Kirsi Vähä-Pietilä
tfn +358 50 5577 730
kirsi.vaha-pietila (at) businessfinland.fi

Utlysning har slutat!

Syftet med Business Finland och det tyska ZIM-programmets samansökan var att starta marknadsnära innovationsprojekt mellan små och medelstora företag. Ansökan pågår fram till 15.2.2019.

I ansökan utgår projektidéerna från företagens egna behov och kan fokusera på vilket som helst temaområde. I projekten utvecklas konkurrenskraftiga innovativa produkter, tjänster och processer. Business Finland finansierar finländska företag, och de tyska deltagarna får finansiering ur ZIM programmet (Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand), som fått mycket god respons och är den viktigaste formen av innovationsfinansiering för små och medelstora företag i landet.

I samprojekten ska det från både Finland och Tyskland finnas en deltagare som representerar ett litet eller mellanstort företag och bidrar med en betydande insats i projektet. I projektkonsortierna kan det också finnas andra typer av parter från andra länder. I Finland bidrar forskningsorganisationerna med arbetsinsatser i underentreprenader.

Ansökningarna ska sändas senast fredagen 15.2.2019. Närmare uppgifter om ansökan finns i den fullständiga ansökningsannonsen. I ansökan används blanketten för beskrivning av samprojekt ansöknings blanketten. Den fogas till Business Finland elektroniska ansökan om finansiering som de finländska parterna ska fylla i.